Depremler; ani ve yıkıcı fiziki zararların yanı sıra ekonomik, sosyal, çevresel, psikolojik kayıplara neden olabilmekte ve depremlerin yarattığı bu hasarların telafisi uzun yıllar alabilmektedir. Dünyadaki en etkin deprem kuşaklarından birinde yer alan ülkemizde, deprem risk ve etkilerinin deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasını kapsayacak araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçekleştirilecek araştırmaların jeoloji ve jeofizik alanlarının yanı sıra; bütünsel olarak şehir ve bölge planlama, inşaat, mimarlık, mühendislik, kamu yönetimi gibi birçok disiplini bir araya getirmesi önem taşımaktadır. Açılacak çağrı ile ülkemizde kentleşme stratejileri, yerleşim kararları, inşaat modelleri, mimari tasarımlar ve planlamalarda bilim ve teknoloji tabanlı yöntem ve çalışmalardan azami şekilde faydalanılmasının yanı sıra depremin risk ve etkilerinin anlaşılmasına disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırmalar ile katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında “Deprem Araştırmaları” başlıklı özel çağrı 15 Şubat 2021 tarihinde açılacaktır. Çevrimiçi başvurunun ve e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih 26 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1001-programi-kapsaminda-deprem-arastirmalari-baslikli-ozel-cagri-aciliyor