Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) tarafından yürütülecek Metrolojide Avrupa Ortaklığı programı henüz resmi olarak çalışmalarına başlamadı. Bu sebeple, Metrolojide Avrupa Ortaklığı – İhtiyaç Çağrısı 2021’de, aşağıdaki başlıklarda metroloji alanındaki temel ihtiyaçları belirlemeye yönelik başvurular alınacaktır.

Çağrı konuları:

  1. Yeşil Mutakabat için Metroloji Desteği (https://msu.euramet.org/current_calls/greendeal_2021/index.html)
  2. Yeşil Mutakabat için Araştırma Potansiyeli (https://msu.euramet.org/current_calls/rpot_2021/index.html)
  3. Yönetmelik ve Standartlar için Metroloji Desteği (https://msu.euramet.org/current_calls/pre_norm_2021/index.html)

Başvurular doğrudan EURAMET’e yapılmaktadır. https://msu.euramet.org/

  • 1. Aşama- Potansiyel Araştırma Konuları çağrısı için başvurular 13 Ocak – 22 Şubat 2021 tarihlerinde alınacaktır.
  • 2. Aşama – Ortak Araştırma Projeleri çağrısı için başvurular 25 Haziran – 4 Ekim 2021 tarihlerinde alınacaktır.

Söz konusu iki aşamalı çağrının yapısı diğer Avrupa Çerçeve Programları proje önerisi çağrılarındaki gibi ön-başvurunun yapıldığı 1.aşama çağrısını izleyen tam-proje önerisi çağrısından farklıdır. Metrolojide Avrupa Ortaklığı çağrısında 1. aşamada yukarıda belirtilen ana konular çerçevesinde metroloji alanındaki araştırma ihtiyaçlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.  EURAMET, 1. aşamada yapılan araştırma konusu önerilerini toplayıp birleştirilerek 2. aşama için özel araştırma başlıklarıyla bunların içeriğini belirler. 2. aşamaya başvuru yapacak proje konsorsiyumları EURAMET tarafından belirlenen detaylı içeriğe uygun Ortak Araştırma Projesi başvurusunu yapar.

Özetle, 1. aşama çağrısına konuyla ilgisi olan tüm paydaşlar başvurabilir. 2. aşama çağrısına ulusal metroloji enstitüleri ve atanmış enstitülerden* araştırmacılar öncelikli olarak, dâhili fonlanan ortak (internal funded partner) statüsünde başvuru yapabilir. Ulusal metroloji enstitüleri veya atanmış enstitülerden olmayan araştırmacılar çağrıya harici fonlanan ortak (external funded partner), bağlantılı üçüncü ortak (linked third party) veya fonlanmayan ortak (unfunded partner) olarak başvurabilir.    

 

Koşullar ve kurallar hakkında detaylı bilgi için rehber dokümanı inceleyiniz.

Sorularınızı çağrı sekretaryasına empir.msu@euramet.org veya empir@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

 

*Türkiye’de TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ulusal metroloji enstitüsü,  TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Sualtı Akustik Laboratuvarı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu(TAEK) ise atanmış Enstitü sıfatına sahip olan kuruluşlardır.