Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü çerçevesinde; spor ve sporla ilişkili tüm alanlarda yeni bilgi üretilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, mevcut durum ve sorunların kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla, “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında açılan “Spor Araştırmaları” başlıklı özel çağrı için Kurumumuza önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında 99 çevrimiçi panel düzenlenmiş, bu panellere 121 farklı üniversitede görev yapan 521 panelist katılım sağlamış ve yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda 31 proje önerisinin desteklenmesine karar verilmiştir. Bu süreçlerde görev alan panelistlerimize değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlara ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur:

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç bir hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütücülerinin, değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1001-spor-arastirmalari-cagrisi-kapsaminda-sunulan-projelerin-bilimsel-degerlendirme-sonuclari