Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenmekte olan projelere ilişkin süreçlerin yönetildiği Proje Takip Sistemi (PTS) üzerinden ıslak imza ile yapılan rapor, talep ve Proje Performans Ödülü (PPÖ) başvuru işlemlerinin elektronik imza entegrasyonu sağlanmıştır.

PTS üzerinden yapılacak işlemler için oluşturulacak dokümanlar Dosya İmzalama Servisimiz üzerinden nitelikli elektronik imza sertifikası ile imzalanabilecek ve ıslak imzalı belge iletilmeden süreç tamamlanabilecektir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-proje-takip-sistemi-pts-islemlerinde-elektronik-imza-donemi-basladi