2018 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen 1001, 1005 ve 3501 projelerinin bilimsel değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

 

2018 yılı 1.döneminde 1001,1005 ve 3501 programları kapsamında sunulan 2.078 proje önerisinden 1.763’ü bilimsel değerlendirmeye alınmış ve bu değerlendirme sonucunda 391 proje önerisinin desteklenmesine karar verilmiştir. Söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında 451 panel düzenlenmiş, bu panellere 153 farklı üniversitede görev yapan 2.368 panelist ve 200 gözlemci panelist katılım sağlamıştır.

 

Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelistlere ve katılım sağlayan gözlemci panelistlere değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 

Ayrıca, programlara ilişkin süreç iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar ile 2018-1 dönemine ait veriler aşağıda verilmiştir:

 

  • 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Değerlendirme Sonuçları (pdf)
  • 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Değerlendirme Sonuçları (pdf)
  • 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Değerlendirme Sonuçları (pdf)
  • Araştırma Grupları Bazında Proje Destek Oranları (1001, 1005, 3501)
  • Üniversiteler Bazında Önerilen ve Desteklenen Proje Sayıları (1001, 1005, 3501)

NOT: Panel ortak raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin panel raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-2018-yili-1-donem-1001-1005-ve-3501-projeleri-bilimsel-degerlendirme-sonuclari-aciklandi