2019 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

2019 yılı 1.döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 2.226 proje önerisinden 1.861’i bilimsel değerlendirmeye alınmış ve 6’lı puanlama sistemi kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda 271 proje önerisinin desteklenmesine, 127 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 16/09/2019 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verilmiştir. Söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında 477 panel düzenlenmiş, bu panellere 160 farklı üniversitede görev yapan 2512 panelist, 330 gözlemci panelist katılım sağlamıştır.

Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelistlere ve katılım sağlayan gözlemci panelistlere değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar ile 2019-1 dönemine ait veriler aşağıda verilmiştir:

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılabilecek projelere ilişkin değerlendirme raporlarına ise en geç iki gün içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

2019 yılı 2. dönem başvuru sistemi 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla açılacak ve son başvuru tarihi de aynı tarihte duyurulacaktır. Son başvuru tarihi, bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılan projelerin değerlendirme sürecinin tamamlanacağı 18 Ekim 2019 tarihinden sonra olacaktır.
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-2019-yili-1-donem-1001-projeleri-bilimsel-degerlendirme-sonuclari-aciklandi