İnovasyona Hızlı Erişim – FTI çağrısına yönelik Türkiye’den ortak önermeye yönelik bir çalışma yapılmaktadır. Bahse konu çağrıda inşaat malzemeleri içindeki asbesti saptamak için bir yöntem geliştirilmek üzere kurulmuş bir konsorsiyuma “işlenmiş proteinler üzerinde çalışabilmek (üretim, saflaştırma, stabilizasyon, liyofilizasyon) için gerekli tesis ve tecrübeye ve çıkan ürünü ticarileştirme potansiyeline sahip” bir ortak aranmaktadır. Konsorsiyumda yer almak isteyen paydaşların adreste yer alan Niyet Beyanı dokümanını detaylı bir şekilde doldurmaları ve ncpfti@tubitak.gov.tr adresine en kısa sürede iletmeleri beklenmektedir.