“1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2019 yılı 2. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

13.10.2019 tarihli duyurumuzda da belirtildiği üzere; çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında proje yürütücülerinin daha önce desteklenmiş projeleri varsa bunların çıktı ve etki düzeyleri, özellikle AB Ufuk 2020 Çerçeve Programı olmak üzere alternatif fon başvuruları da dikkate alınmış ve bu dönemden itibaren ilk defa başvuru dönemine özel bütçe belirlenmiştir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projelerin TÜBİTAK-ARDEB destek bütçesinden yararlanma oranı dikkate alınarak bu alanda Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)’na sunulan projeler söz konusu bütçe kısıtlaması kapsamı dışında tutulmuş olup önümüzdeki dönemlerde de bu uygulamaya devam edilecektir.

2019 yılı 2. döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1983 proje önerisinden 1596’sı bilimsel değerlendirmeye alınmış ve 6’lı puanlama sistemi kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda 186 proje önerisinin desteklenmesine, 101 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 01/05/2020 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verilmiştir. Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılacak projelerin değerlendirilmesinde 2019 yılı 2. dönem kriterleri aynen kullanılacak ve bu projelere de revize proje süreci bütçesi dahilinde destek verilecektir.

2019 yılı 2. dönem projelerinin değerlendirilmesi aşamasında 494 panel düzenlenmiş, bu panellere 169 farklı üniversitede görev yapan 2405 panelist, 366 gözlemci panelist katılım sağlamıştır.

Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelistlere ve katılım sağlayan gözlemci panelistlere değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar ile 2019-2 dönemine ait veriler aşağıda verilmiştir:

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılabilecek projelere ilişkin değerlendirme raporlarına ise en geç üç gün içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

2020 yılı 1. dönem başvuru sistemi 22 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla açılacak ve son başvuru tarihi de aynı tarihte duyurulacaktır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-2019-yili-2-donem-1001-projelerinin-bilimsel-degerlendirme-sonuclari-aciklandi