15 Ekim 2021 tarihi itibari ile 3501–Kariyer Geliştirme Programı kapsamında başvuru sürecini başlatacak proje yürütücüleri, projelerinin değerlendirileceği çevrim içi panellere proje önerilerine ilişkin sunum yapmak ve yöneltilebilecek soruları yanıtlamak üzere katılım sağlayacaktır. 

Proje yürütücülerinin; başvuru sırasında, “Proje Başvuru Sisteminde (PBS)” yer alan taahhüt metnini ve panele davet edilmelerinin ardından da “Panel Yönetim Sisteminde (PYS)” “3501-Kariyer Geliştirme Projesinin Bilimsel Değerlendirme Paneline Katılan Proje Yürütücülerinin Uymaları Gereken İlkeler ve Etik Kurallar”ı onaylamaları gerekmektedir. Mücbir sebep dışında proje yürütücüsünün belirtilen tarihte panele katılım sağlaması zorunludur.
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-3501-kariyer-gelistirme-programi-kapsaminda-yurutuculere-proje-onerilerini-panelde-sunma