Ülkemizden Araştırma Üniversiteleri, Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği olan Araştırma Altyapılarının, Ufuk Avrupa 2021 yılı MSCA–COFUND Programı çağrısına başvuru yaparak destek almaya hak kazanmaları halinde en yüksek puana sahip iki projeye 2236-B MSCA – COFUND Burs Programlarına Katkı Fonu Programı kapsamında destek verilecektir.

Desteklenecek kuruluşların, 2236B kapsamında destek alabilmesi için projeleri kapsamında yurt dışından ülkemize gelecek doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacıları desteklemek üzere MSCA–COFUND (Burslara Katkı Fonu) programına başvuru yapması ve başvuru süreçlerinde aşağıda belirtilen üst limitleri aşmamaları gerekmektedir.

Program kapsamında verilecek aylık destek limitleri;

Doktora Öğrencisi

•    2.800 € yaşam ve dolaşım gideri, 
•    500 € araştırma gideri, 
•    650 € kurum hissesi, 

Doktora Sonrası Araştırmacılar 

•    3.980 € yaşam ve dolaşım gideri, 
•    800 € araştırma gideri, 
•    650 € kurum hissesi

*Yaşam ve dolaşım giderleri Avrupa Komisyonu tarafından verilecek olup araştırma ve kurum hissesi (proje yönetim giderleri) TÜBİTAK tarafından verilecektir. 
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2236-b-msca-cofund-burs-programlarina-katki-fonu-programi