Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan destek programlarına başvuruyu kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla; 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başvuru aşamasında, proje öneri formu ve ekleri (Ek-1 Kaynaklar ile Ek-2 Bütçe ve Gerekçesi) dışında hiçbir belge talep edilmeyecektir.

Yeni süreçte; aşağıda yer alan belgeler başvuru esnasında istenmeyecek, projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından verilen süre içerisinde eksiksiz olarak ve istenilen formatta Kurumumuza iletilecektir. Belgelerin, belirtilen süreler içinde temin edilememesi halinde proje yürürlüğe alınmayacaktır.

 • Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü
 • Etik Kurul Onay Belgesi (Gerekli ise)
 • Yasal/Özel İzin Belgesi (Gerekli ise)
 • Destek Mektubu (Gerekli ise)
 • Proforma Fatura (Gerekli ise)
 • KOBİ Beyannamesi (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) Olma Şartlarına Ulaşamamış Sermaye Şirketleri ve KOBİ Niteliğindeki İşletmelerin Yönetici ve Ortaklarının Proje Yürütücüsü Olması Durumunda)

Daha önce başvuru sırasında talep edilen aşağıdaki belgeler ise, Proje Başvuru Sistemi (PBS)’ne girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulacak ve projenin e-imza sürecinde bu belgelerin ilgili kişiler tarafından imzalanması ile söz konusu belgelerin elektronik olarak alınması sağlanmış olacaktır.

 • Feragat Formu (Gerekli ise)
 • Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu ve Katılım Mektubu* (Projede yurt dışı araştırmacı varsa) (*Yurt dışında ikamet eden araştırmacıların elektronik dosya imzalama servisine erişimleri olmaması nedeniyle bu belge için e-posta ile onay mekanizması işletilecektir.)
 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Şirketler Bünyesinde Görev Yapan Üniversite Öğretim Elemanları için Proje Başvurusu İzin Formu
 • Doktora Tez Danışmanı Onay Yazısı (1002 Projeleri için)
 • Protokol (Alt Projelerden Oluşan 1003 ve Uluslararası Projeler için)

Dönemli ve dönemsiz tüm programlar kapsamında yapılacak proje başvurularında söz konusu uygulamaya geçiş tarihi; Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)’nın 2020 yılı 1. dönem başvurularının alınmaya başlanacağı 22 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-programlarina-basvuru-sureci-kolaylasti