Avrupa Araştırma ve Yenilik Günleri, Avrupa Komisyonu’nun araştırma ve yeniliğin geleceğini tartışmak ve şekillendirmek için, politika yapıcıları, araştırmacıları, girişimcileri ve vatandaşları bir araya getirdiği etkinliklerdir. 2021 yılında başlayacak olan Ufuk Avrupa Programı’nı adresleyecek olan Avrupa Araştırma ve Yenilik Günleri Etkinliği, 23 ve 24 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Etkinliğe tüm ilgililer katılım sağlayabilecektir.

Etkinlik kapsamında daha parlak bir geleceği ulaşmak için her alandan araştırmacı ve uzmanların bir araya getirilmesi ve katılımcılar arasında yeni işbirlikleri ve bağlantıların kurulması hedeflenmektedir.

Etkinlik katılımcılara aşağıdaki fırsatlardan yararlanabilecektir.

Öğrenme: Açılış konuşmalarında, panellerde, konuşmalarda ve sunumlarda bilim ve yenilik alanındaki düşünce liderlerinden en son gelişmeleri öğrenmek ve güncel araştırma ve yenilik faaliyetlerinin, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil sorunlara nasıl yanıt verebileceğini görmek.
Ortak tasarım: Küresel sorunlara çözümler bulmak için benzersiz deneyimlerini ve uzmanlıklarını bir araya getiren araştırmacılar ile birlikte çalışmak, Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günlerinde ortak tasarımın temel amacıdır. . Bu yıl, diğerlerinin yanı sıra, Avrupa Araştırma Alanının Geleceği, Yeşil Mutabakat, Dijitalleşme, Ufuk Avrupa ve AB Misyonları gibi yenilikler tartışılacaktır.

Ağ oluşturma: Gelişmiş ağ oluşturma araçları, benzer temalarda ilgi alanlarına sahip katılımcıları bulmanıza, onlarla bağlantı kurmanıza ve hatta doğrudan sanal toplantılar düzenlemenize olanak tanıyacaktır.

Etkileşim: Katılımcılar, iki günlük etkinlik boyunca, oturumlarda söz istemenize (elinizi kaldırmanıza) ve konuşmanıza, uzmanlarla sohbet etmenize ve canlı oylamaya ile oturumlara aktif olarak katılmanıza olanak tanıyan etkileşimli ve duyarlı bir platformda hareket edebileceklerdir.

Etkinlik Programına ulaşmak için tıklayınız.

Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etkinliğe dair bağlantı bilgileri önümüzdeki günlerde sizinle paylaşılacaktır.