Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilikçilik Genel Müdürlüğü tarafından 11 ve 12 Ocak 2018 tarihlerinde Brüksel’de “Avrupa Batarya Hücreleri Ar-Ge ve İnovasyon Çalıştayı” yapılacaktır.  “AB Pilleri İttifakı” bağlamında, Ufuk2020 İş Programlarına dahil edilmek üzere pillerle ilgili yeni konuları finanse etmek için yüksek bir bütçe olarak 100 milyon Avro tutarında bir erişim sağlanacaktır.

Bu çalıştay kapsamında, yeni nesil pil araştırması ile ilgili konular tartışılacaktır. Çalıştay kapsamında yer alacak konular aşağıda verilmektedir.

  1. Advanced Li-ion technologies (generation 3b)
  2. Next generation solid-state Li-ion technologies (generation 4)
  3. Technologies for stationary storage applications
  4. Research Pilot Line network

Ar-Ge merkezleri, hücre üreticileri, malzeme tedarikçileri, OEM’ler, pil paketi / modül tedarikçileri ve ulusal organizasyonlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede paydaşların katılacağı bu etkinliğe katılma noktasında TÜBİTAK Ufuk2020 seyahat desteklerinden yararlanmak üzere başvurabilirsiniz. Bu etkinliğe katılım özellikle pil hücresi Ar-Ge’sinin geleceğini şekillendirme yolunda paha biçilmez bir fırsat sunmaktadır.

Etkilik hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt olmak için tıklayın.