Yayın için; Başlangıç Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi – Bitiş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma

Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmektedir. Avrupa Komisyonunun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına Avrupa Birliği’nin 27 üye devleti ile COSME programındaki Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, İzlanda ve Birleşik Krallık ülkeleri katılabilmektedir. Ödül programına, Avrupa düzeyinde, 10.000’den fazla yeni işletmenin kurulmasını destekleyen binlerce proje başvurmuştur. Programın amacı işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak, girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmektir. 2011 yılından itibaren katıldığımız ödül programının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2 aday belirlenerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri  2021

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı ve başarılı model ve projeler geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda aşağıda sayılan altı kategoride gerçekleştirilecektir:

 

  1. Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü (zihniyetini) oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar

(Örnekler: Girişimciliğin-girişimcilerin imajını veya girişimci bir kültürü teşvik eden yaratıcı, inovatif ve risk üstlenen faaliyetler, uygulamalar)

  1. Girişimcilik Yeteneklerine Yatırım Yapmak: Girişimcilik, yönetim ve çalışan becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar

(Örnekler: Zanaat kazandırma, dijital becerilerin artırılması, dil yeteneklerinin geliştirilmesi gibi uygulamalar; girişimciler için mobilite (işyeri dışında da işini yürütebilme) ve mentörlük programları, okullarda ve üniversitelerde girişimcilik eğitimi)

  1. İş Ortamının İyileştirilmesi ve Dijitalleşmenin Desteklenmesi: İşletmelerin kuruluşu, gelişiminin desteklenmesi ve AB pazarında ölçek büyütmesinin sağlanması için Avrupa’yı çekici hale getirmeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar ile işletmelerin her türlü dijital teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri geliştirmelerine, pazarlamalarına ve kullanmalarına olanak tanıyan ve dijitalleşmelerini destekleyen uygulamalar

(Örnekler: Bürokrasiyi azaltma, yeni işletmeleri hayata geçirme, işletme mülkiyetinin devrini destekleme, dijital dönüşümü desteklemeye yardımcı olma, KOBİ’lerin kamu ihalelerine erişimi kolaylaştırma önlemleri)

  1. İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin Avrupa Birliği sınırları içinde ve dışındaki pazarların sunduğu imkânlardan faydalanmalarını sağlamaya yönelik politika ve girişimler

(Örnekler: KOBİ’lerin yurtdışına açılmalarına yardımcı olacak planları oluşturmaya, sürdürülebilirliğini sağlamaya ve desteklemeye yönelik projeler, uluslararası ticari işbirliği, bilgilendirme veya eşleştirme araçları)

  1. Sürdürülebilir Geçişin Desteklenmesi: Döngüsel ekonomi, iklim nötrlüğü, temiz enerji, kaynak verimliliği veya biyolojik çeşitlilik gibi ekolojik sürdürülebilirliğe yönelik beşeri kapasitenin geliştirilmesi, eşleştirme, fonlama gibi politika ve girişimler

(Örnekler: İşletmelerin sürdürülebilir iş modeline uyumlarını desteklemek)

  1. Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamaları teşvik eden uygulamalar ile özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar

(Örnekler: Girişimcilik yoluyla toplumsal ihtiyaçlara hizmet eden sosyal veya kar amacı gütmeyen işletmeler)

 

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü, ayrıca tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir. Başvurular, projenin en az 15ay boyunca uygulanmış, orijinal, yenilikçi ve bölgede veya Avrupa’nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları açısından değerlendirilecektir.

 

Yarışmaya;

  • Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu-özel ortaklıkları
  • Üniversiteler

başvurabilecektir.

 

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi;

https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/enterprise-promotion-awards_en   ve http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/

adreslerinde yer almaktadır.

 

2021 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr  adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 25 Haziran 2021 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

 

Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

Kaynak: https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7795/avrupa-girisimciligi-tesvik-odulleri-2021

Privacy Preference Center