2018 Yılında pilot olarak faaliyete başlayacak Avrupa İnovasyon Konseyi (European Innovation Council-EIC) kapsamında, araştırmacıların, girişimcilerin ve kurumsal firmaların pazar oluşturacak sarsıcı inovasyon projelerini desteklemek üzere hibe destek çağrılarına çıkılacaktır. Bu çağrılar kapsamında yapılacak proje başvurularının inovasyon uzmanları tarafından değerlendirilmesi planlanmaktadır. Avrupa Komisyonu bu kapsamda mevcut hakem havuzunu aşağıdaki uzmanlıklara sahip kişiler ile genişletmek üzere bir duyuru yayınlamıştır:

  • Avrupa veya Dünya çapında bir girişim kuran ve büyüten Girişimciler
  • Yatırımcılar (Banka, Risk Sermayeleri ve Kitlesel Fonlama Temsilcileri, Melek Yatırımcılar, vb.)
  • İnovasyon ekosistemindeki Uzmanlar (İnovasyon, girişim hızlandırma ve kuluçka merkezleri, Üniversiteler, vb.)

EIC çağrılarında hakem olmak için;

  1. İlk olarak katılımcı portalı üzerinden uzman kaydı eksiksiz olarak tamamlanmalı ve anahtar kelimeler kısmında uzmanlık alanı ile uyumlu kelimeler ve “market-creating innovation” kelimesi girilmelidir.
  2. İkinci adım olarak ise EASME-EIC-INVESTORS@ec.europa.eu adresine isim, soyadı ve katılımcı portalı üzerinden alınan uzman numarası (örn. EX2017A123456) e-posta olarak iletilmelidir.

Hakemliğin çalışma koşullarına dair detaylı bilgilere ise link üzerinden erişebilir.

TÜBİTAK olarak gerekli şartları sağlayan tüm paydaşlarımızı, Avrupa’nın geleceğinde çok önemli bir rol oynaması beklenen İnovasyon Konseyi için açılan hakemlik duyurusuna başvurmaya davet ediyoruz.