Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) için önerilen strateji, Ufuk Avrupa’nın stratejik planlama süreci ile uyumu amaçlamaktadır. Yaratıcı endüstrileri desteklemek üzere yeni bir Bilgi ve İnovasyon Topluluğu (KIC) oluşturulacaktır.  

Avrupa Komisyonu, EIT’in geçtiğimiz hafta yayınlanan yedi yıllık stratejisine doğrultusunda EIT’yi bir sonraki araştırma programı olan Ufuk Avrupa’nın planlama süreci ile uyumlu hale getirmek istemektedir.

EIT’in 2021-2027 stratejik inovasyon gündem önerisinde, kültürel ve yaratıcı endüstrilere yönelik yeni bir kamu-özel sektör işbirliği planı da yer almaktadır.

Budapeşte merkezli EIT, yenilikçilik ve girişimcilik konularında ve üretim ve kentsel hareketlilik gibi alanlarda akademi ile sanayi arasındaki işbirliğini desteklemektedir. Komisyonun önerdiği yeni yasal dayanağın bir parçası olarak, ilave özel sektör ve kamu yatırımlarını teşvik etmek üzere tasarlanan EIT için basitleştirilmiş bir fonlama modeli söz konusu olacaktır.

EIT, Ufuk2020 tarafından 2,4 milyar Avro’luk bir fon ile finanse edilmekte ve komisyonun bir sonraki AB bütçe önerisi kapsamında Ufuk Avrupa’dan 3 milyar Avro alması planlanmaktadır.

Taslak gündeme göre, EIT, şu anda Ufuk Avrupa’dan 10 milyar avro fon alması planlanan pilot uygulamada olan Avrupa Inovasyon Konseyi (EIC) ile birlikte “tamamlayıcı faaliyetler” yürütecektir.

İki kuruluş arasındaki en belirgin ayrım, EIT’in Bilgi ve Yenilik Toplulukları (KIC’ler) olarak bilinen kamu-özel sektör ortaklıkları ile eğitim gibi etkinlikleri finanse etmesine karşın, EIC, start-up’ların pazara yeni teknolojiler getirmesine yardımcı olmak için hibe, kredi ve kaynak sağlayacaktır.

Teklifte ayrıca EIT’nin Ufuk Avrupa tarafından finanse edilen burs programı olan Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ile “sinerji” sağlayacağı da belirtiliyor. EIT şu anda, lisans ve yüksek lisans dahil endüstriye yönelik özel olarak tasarlanmış eğitim ve staj programları sunmaktadır. Buna karşın MSCA araştırmacılara kariyer gelişimi için fon sağlamaktadır.

EIT, Komisyonun yükseköğretimdeki yetkilerinin ve AB çapında yenilik kapasitesindeki bölgesel eşitsizliklerle mücadeledeki görevinin artmasına ilişkin öneriyi memnuniyetle karşılamıştır. Teklif, EIT’in Avrupa’nın inovasyon alanındaki rolünü vurgulamakta ve “enstitünün, benzersiz bilgi üçgenini bütünleştirme modeliyle önemli bir etki bıraktığını doğrulamaktadır”.

Hem EIT hem de MSCA, komisyonun eğitim ve kültür bölümü, DG EAC’ın himayesinde iken, Ufuk 2020’nin çoğu, komisyonun araştırma departmanı olan DG RTD tarafından yönetilmektedir. Ufuk Avrupa, hiçbir direktörlüğün kendi bütçesine sahip olmaması nedeniyle farklı olacaktır. Ancak Komisyondan yapılan açıklama uyarınca bir sonraki komisyonun müdürlükleri yeniden tasarlama kararı almaması durumunda, EIT ve MSCA’nın hala DG EAC kapsamında kalacağı belirtilmektedir.

Şu anda iklim, dijital teknolojiler, gıda, sağlık, enerji, üretim, hammadde ve kentsel hareketliliğe odaklanan sekiz KIC bulunmaktadır. EIT, sektördeki fragmentasyonu azaltmak ve beceriler, yeni teknolojilere erişime olanak sağlamak amacıyla 2022’de kültürel ve yaratıcı endüstriler için yeni bir KIC başlatacaktır. Teklif, ikinci bir KIC’nin 2025’te başlatılabileceğini belirtmekle birlikte neye odaklı olduğunu belirtmemiştir.

Daha detay bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.