Avrupa Temiz Hidrojen İş Birliği (European Clean Hydrogen Alliance- ECH2A); sanayi, mobilite ve diğer sektörlerin talepleri doğrultusunda, yenilenebilir ve düşük karbonlu hidrojen üretimi ile hidrojen iletimi ve dağıtımı konularının bir araya getirilerek AB’de 2030 yılına kadar çığır açıcı hidrojen teknolojilerinin uygulamaya alınmasını hedefleyen bir oluşumdur.

Söz konusu iş birliği aracılığıyla, AB’nin, 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma taahhüdünün desteklenerek küresel liderliğinin inşa edilmesi amaçlanmaktadır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Avrupa’nın temiz enerji geçişi kapsamındaki amaç ve hedeflere ulaşılması noktasında kilit rol oynayan Hidrojenin enerji ve enerji dışı olmak üzere çeşitli alanlarda kullanımı mümkündür. Hidrojen kullanımını teşvik eden en önemli unsurların başında iklim dostu bir eğilim sergilemesi ve CO2 salınımında bulunmaması gelmektedir. Bu durum karbon emisyonunun azaltılmasının zor ve elzem olduğu endüstriyel süreçler ve ekonomik sektörler için iyi bir çözüm önerisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sanayi kuruluşları, ulusal ve yerel kamu otoriteleri, sivil toplum kuruluşları ile ilgili diğer paydaşları bir araya getiren Avrupa Temiz Hidrojen İş Birliği; yenilenebilir ve düşük karbonlu hidrojenin, üretiminden; ulaşım, sanayi, enerji ve ısıtma/ısınma alanlarındaki uygulamalara iletilmesine kadarki süreci kapsayan hidrojen değer zincirine sıkı sıkıya bağlıdır.

Oluşum, yenilenebilir ve düşük karbonlu hidrojen faaliyetlerine iştirak eden tüm kamu ve özel sektör temsilcilerine açık olup üye olmak isteyen kuruluşların Avrupa Temiz Hidrojen İş Birliği’nin vizyonuna ve çalışmalarına katkı sağlamayı taahhüt ettiğine dair hazırlanmış olan deklarasyonu imzalaması zorunludur.

ECH2A’ya hâlihazırda 1000’in üzerinde kuruluşun üye olduğu bilinmektedir (703 şirket/firma, 67 Kamu İdaresi, 91 Araştırma Kuruluşu, 15 sivil toplum örgütü, 20 finansal kurum ve 166 bunlardan farklı kuruluşlar). Ancak gelinen nokta itibariyle, gerek sunduğu imkânlar gerekse ileri vadede sağlayacağı faydalar değerlendirildiğinde,  ülkemiz kuruluşlarının söz konusu iş birliğine katılımının çok düşük seviye kaldığı görülmektedir.

Avrupa Temiz Hidrojen İş Birliği vasıtasıyla, 25 yıldır süregelen temiz enerji sektöründeki döngülerin sağlam bir yatırım hattına dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu İş Birliği ile Avrupa genelinde yatırım gündemi oluşturulacak ve hidrojen değer zinciri daha da büyütülerek desteklenecektir. Birliğin internet sayfasında belirtildiğine göre bahse konu alanda 2030 yılına kadar 430 milyar € seviyesinde yatırımın yapılması beklenmektedir.

Hidrojen temelli strateji eylemleri belirleme ve özellikle yatırım gündemini kolaylaştırma/uygulama noktasında önemli bir yere sahip olması beklenen Avrupa Temiz Hidrojen İş Birliği’nin altında operasyonel çalışmalardan sorumlu ve yuvarlak masa olarak adlandırılan altı farklı tematik çalışma grubu bulunmaktadır. Bu gruplar;

  • Yenilenebilir ve düşük karbonlu hidrojen üretimi,
  • Temiz hidrojen iletimi ve dağıtımı,
  • Endüstriyel uygulamalarda temiz hidrojen,
  • Mobilite için temiz hidrojen,
  • Enerji sektöründe temiz hidrojen,
  • Konut uygulamaları için temiz hidrojendir.

Bu çerçevede,  iklim nötr bir Avrupa için hidrojen stratejisi geliştirmek üzere kurulan ve Avrupa Yeni Sanayi Stratejisinin önemli parçalarından biri olarak görülen Avrupa Temiz Hidrojen İş Birliği  (European Clean Hydrogen Alliance- ECH2A) hakkında daha detaylı bilgi almak ve üyelik işlemleri için linke tıklayabilirsiniz.

Genel sorularınız için ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile bizlerle iletişime geçebilirsiniz.