Yenilik tedariği, kamu sektörünü ekonomik ve daha kaliteli çözümlerle modernize etmektedir. Bu uygulamalar, başta KOBİ’ler olmak üzere yeni oyuncular için pazara çıkmaya yönelik bir yol oluşturarak AB’nin rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, daha büyük çaplı şirketlerin pazara yenilikçi ürünler getirmesine yardımcı olarak sınır ötesi şirket büyümesini ve istihdam yaratılmasını teşvik etmektedirler. Avrupa Komisyonu, Avrupa Yenilik Tedarik Ödülleri ile araştırmayı, toplumsal ihtiyaçları hedefleyen yenilikçi çözümlere dönüştürmeyi hızlandıracak ve yenilikçi şirketlerin fikirlerini ticarileştirmelerini destekleyecektir.

Avrupa Yenilik Tedarik Ödülleri’nin ilki, yenilikçi çözümleri pazara getirmede yakın alıcı-tedarikçi işbirliğinin önemini vurgulayarak Avrupa çapında yenilik tedarik uygulamalarını kullanma konusunda kamu sektörü ve özel sektör alıcılarının pratiklerini takdir edecektir.

Ödül, yenilikçi tedarik süreçlerinin tasarımında ve özellikle modern ve verimli kamu hizmetlerinin sunulmasında Avrupalı tedarikçi firmalar topluluğunun birbirleri ile deneyim paylaşma, birlikte çalışma ve birbirlerine ilham verme konusunda destek vermek üzere tasarlanmıştır.

2021’de, Avrupa Yenilik Tedarik Ödülleri üç kategoride verilecek:

Yenilik tedarik stratejisi ödülü: Farklı yenilik tedariklerini, sürdürülebilir çözümleri ve uygulamaları tetikleyen uzun vadeli strateji / eylem planı ödüllendirilecektir.

Toplumsal zorluklarla yüzleşme ödülü: COVID-19 salgını ile yüzleşmeyi amaçlayan yenilikçi tedarik uygulaması ödüllendirilecektir.

Tedarik liderliği ödülü: Yenilik tedarik uygulamalarında başarılı olmak ve bu uygulamaları tetiklemek için ekibini güçlendiren seçkin bireyler ödüllendirilecektir.

Her kategorinin kazananı 75.000 Avro ve ikinci geleni 25.000 Avro ile ödüllendirilecektir.

Başvurular için son tarih 29 Temmuz 2021, 17:00 (CET) olup başvuru sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

EIC Avrupa Yenilik Tedarik Ödülleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Detaylı bilgi için EIC 2021 Yılı Çalışma Programı’na buradan ulaşabilirsiniz.