Ufuk2020 Programı kapsamındaki KOBİ Aracı ile desteklenen veya Avrupa Komisyonu tarafından yapılan uluslararası değerlendirme sonucunda eşik değerin üzerinde puan alarak Mükemmeliyet Mührü’ne (Seal of Excellence) hak kazanan KOBİ’leri, BİST Özel Pazar’da kilit önemde fırsatlar bekliyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Borsa İstanbul’un (BİST), Türkiye’deki girişim ekosistemini güçlendirmek için yaptığı iş birliği kapsamında BİST Özel Pazar’da başarılı KOBİ’lere fon ve ortak bulma, borsa şirketleriyle iş geliştirme, mentörlük, ücret indirimi gibi imkânlar sunulmakta.

Bu işbirliğiyle KOBİ Aracı’nın temel bileşenlerinden olan Ticarileşme Destekleri kapsamında Türkiye’nin önde gelen inovatif KOBİ’lerinin finansmana erişiminin kolaylaşması amaçlanıyor.

Borsa İstanbul Özel Pazar Nedir?

Özel Pazar; halka açılmadan pay alımı-satımı yapmak amacıyla şirketler ile yatırımcıları bir araya getiren web tabanlı ve üyelik bazlı bir platform. Bu anlamda, Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan finansman bulma, ortak olduğu şirketteki payını satmak isteyen şirket ortaklarına likidite sağlama, yatırımcılara ise yaptıkları yatırımları likidite edebilecek alıcıları bulma olanakları sağlamakta.

KOBİ Aracı Nedir?

Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürütülecek 80 Milyar Avro bütçeli Ufuk2020 Programı’nın sadece KOBİ’lere yönelik tasarlanmış KOBİ Aracı fonu, pazara yakın yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla yürütülmekte.

KOBİ Aracı Programı ilk fazında firmalara projelerinin fizibilitelerini yapmaları için 50,000 Avro hîbe sağlanmakta. İkinci fazında ise projelerin hayata geçirilmesi için 2.5 Milyon Avro’ya (sağlık alanındaki projeler için 5 Milyon Avro’ya) kadar hîbe edinmek mümkün.