Avrupa Bilim ve Teknolojide İşbirliği Programı (European Cooperation in Science and Technology–COST) kapsamında yürütülmekte olan “COST BESTPRACT Project” çerçevesinde paydaşlara faydalı olması adına Ufuk2020 Programı’nın yasal ve finansal konularına ilişkin kılavuzlar hazırlandı. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversiteler, araştırma merkezleri ve Ar-Ge alanında yetkin kuruluşların katkılarıyla oluşturulan bu kılavuzlar, Ufuk2020 Programı’nın proje hazırlık aşamasından projenin başarıyla tamamlanması aşamasına kadarki süreçte karşılaşılması muhtemel sorunlara ilişkin çözüm ve yönlendirmeler içeriyor.

Bu bağlamda, Program’ın katılımcılar açısından bağlayıcı ana dokümanı Model Hîbe Sözleşmesi (Model Grant Agreement–MGA) ile belirlenmiş  kurallarının daha kolay anlaşılabilmesi ve paydaşların Program’a ilişkin iyi örneklere ulaşabilmesi kılavuzların ilgili bölümlerine başvurmak suretiyle mümkün.

Türkiye’deki paydaşlar için de faydalı içeriklere sahip olduğu düşünülen kılavuzlara erişmek için lütfen tıklayınız.