BBI JU 2020 Çağrısı açılmış olup, proje başvurusu için son tarih 3 Eylül 2020’dir.  Toplam bütçesi yaklaşık 102 Milyon Avro olan çağrı; hammaddeler, prosesler, ürünler ve pazar payı olarak belirlenen dört stratejik yönelimde 16 konuyu kapsamaktadır.

Çağrıhakkında daha fazla bilgi için çağrı kitapçığına buradan erişebilirsiniz.

Konu Başlıkları ve Aksiyonları:

Biyokütle hammaddelerinin verimli tedarik edilmesinden biyo-tabanlı ürünlerin pazara sürülmesine kadar geniş bir yelpazede şekillenen 16 konu başlığı 5 tane Araştırma ve Yenilik Aksiyonu (RIA), 7 tane Yenilik Aksiyonu (4 DEMO ve 3 FLAGSHIP olmak üzere) ve 4 tane de Koordinasyon ve Destek Aksiyonu (CSA) içermektedir.