Belmont Forum çatısı altında oluşturulan Sürdürülebilirliğe Giden Yollar Transdisipliner Araştırmalar Çağrısı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bütüncül bir şekilde incelenmesi ve uygulamaya yönelik yenilikçi projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ekonomik, teknolojik, çevresel, iklimsel ve insani kalkınma gibi çeşitli açılardan ve disiplinlerarası bir şekilde inceleyen ortak projelerin desteklenmesi planlanmaktadır.

Çağrıya dahil olan ülkeler; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Brezilya, Fransa, Gana, Güney Afrika, Tayvan ve Türkiye’dir. Ek olarak, Afrika'daki herhangi bir ülkeden Future Earth katılımcıları aracılığıyla, GEO üyesi ülkelerden GEO aracılığıyla ve Amerika'dan IAI (Inter-American Institute for Global Change Research) aracılığıyla farklı ülkelerden de projelerde ortak olarak yer almak mümkün olabilecektir.

Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin; sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin üç veya daha fazlası arasındaki karşılıklı bağlantılarını ve sinerjilerini ele alan yeni ağlar ve uygulama toplulukları geliştirmesi ve/veya nicel/nitel metodolojiler kullanarak üç veya daha fazla sürdürülebilir kalkınma hedefi arasında olumlu ve olumsuz bağlantıları sentezlemesi beklenmektedir.

Üç farklı çağrı ortağı ülkeden en az 3 kuruluşun bir araya gelerek hazırlamaları beklenen proje önerileri için ortak başvuruların 31 Ekim 2020 tarihine kadar çağrı sayfasından, ulusal başvuruların ise 4 Kasım 2020 tarihine kadar TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 720.000 TL araştırma desteği sağlanabilecektir. Maksimum proje süresi 24 ay olabilmektedir.

Ulusal başvuru kuralları için tıklayınız.

Çağrı sayfası için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/belmont-forum-catisi-altinda-olusturulan-surdurulebilirlige-giden-yollar-transdisipliner