Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla doktora sonrası araştırmacılara destek vermeye devam ediyoruz. 

Program kapsamında araştırmacılara aylık 6.000 TL(tam) ve 1.600 TL(kısmi) burs verilmektedir. Araştırmalarını yürütmeleri için 60.000 TL’ye kadar araştırma desteği sağlanmaktadır. Araştırmacılar ayrıca “Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği” programlarının katılım koşullarını sağlamaları halinde direkt destek alabileceklerdir. Araştırmacılar, destek kazandıktan ve araştırmalarını tamamladıktan sonra 12 ay içerisinde “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği” programına başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapılması halinde, programa başvuran diğer adaylardan ayrı olarak baraj puanı belirlenecektir.

Programın 2021 yılı 1. dönem çağrı duyurusunda yapılan temel değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Araştırma önerisi formu güncellenmiştir. 
  • Başvuruda sunulan öz geçmiş belgesi güncellenmiştir. 
  • Araştırmanın konusu araştırmanın yapılacağı üniversitenin yetkin olduğu alandan (bkz: TÜBİTAK Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi) olması durumunda değerlendirme puanına etki edecek artı puan koşulu eklenmiştir. 
  • YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında yer alan üniversitelerin İhtisaslaşma Alanından başvuru yapılması halinde değerlendirme puanına etki edecek artı puan koşulu eklenmiştir. 
  • Araştırmanın yapılacağı kurumdaki danışmanın seçiminde ön koşul şartı getirilmiştir. 
  • Ön koşul kriter tablosunda güncelleme yapılmıştır. 
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler alanına yönelik başvurularda ön koşul puanında güncelleme yapılmıştır.
  • Bursun başlatılması için istenen belgeler sadeleştirilmiştir.

Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr/  adresinden 4 Mayıs 2021 – 11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Program hakkında detaylı bilgilere program web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bideb-2218-yurt-ici-doktora-sonrasi-arastirma-burs-programi-2021-yili-1-donem-cagrisi-aciliyor