Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla doktora sonrası araştırmacılara destek vermeye devam ediyoruz. 

Program kapsamında araştırmacılara aylık 6.000 TL(tam) ve 1.600 TL(kısmi) burs verilmektedir. Araştırmalarını yürütmeleri için 60.000 TL’ye kadar araştırma desteği sağlanmaktadır. Araştırmacılar ayrıca “Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği” programlarının katılım koşullarını sağlamaları halinde direkt destek alabileceklerdir. Araştırmacılar, destek kazandıktan ve araştırmalarını tamamladıktan sonra 12 ay içerisinde “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği” programına başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapılması halinde, programa başvuran diğer adaylardan ayrı olarak baraj puanı belirlenecektir.

Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr/  adresinden 24 Kasım 2021 – 24 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Programın 2021 yılı 2. dönem çağrı duyurusunda yapılan temel değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Araştırma önerisi formu güncellenmiştir. 
  • Burs başlatma evraklarından izin/görevlendirme yazısının çerçevesi genişletilmiştir.
  • Başvuru koşullarına “Aktif TÜBİMER itiraz süreci devam eden proje ile başvuru yapılamaz” şartı getirilmiştir.
  • Gelişme ve sonuç raporlarının alınacağı sistem BİDEB-PTS olarak güncellenmiştir.

Programın 2021 yılı 2. dönem çağrı metnine program web sayfasından erişilebilir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bideb-2218-yurt-ici-doktora-sonrasi-arastirma-burs-programi-2021-yili-2-donem-cagrisi-acildi