TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları 2021 yılı 1. dönem başvuru sonuçları açıklanmıştır. Başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu, BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) kullanıcı girişi yaparak “Başvurularım” alanından görüntüleyebilirler.

BİDEB 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları 2021 yılı 1. dönemine toplam 1.442 başvuru yapılmış, 399 kişi destek almaya hak kazanmıştır. Bursa hak kazanamayan tüm öğrencilerin e-mail adreslerine, başvuru listeleri, değerlendirme taban puanları ve gerekçeler bildirilmiştir. 

BİDEB Yurt İçi Doktora Eğitim Burs Programları 2021 yılı 2. dönem başvuruları, 25 Ekim – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları: 

  • 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı
  • 2211-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Doktora Programı
  • 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı
  • 2211-E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı

Değerlendirme Sistemi Hakkında Açıklamalar:

1.    2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı ve 2211-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Doktora Programı için değerlendirme puanının hesaplanmasında çağrı duyurularında ilan edilen ağırlıklar dikkate alınarak lisans, yüksek lisans not ortalamaları, ALES puanı ve ÖSYM sıralaması kullanılır. Değerlendirme taban puanları; ALES puan türüne, üniversite yerleştirme sınavı ile bir lisans programına yerleşip yerleşmediğine, üniversite yerleştirme sınavı ile bir lisans programına yerleşme özel durumlarına (ek puanlı yerleşme, DGS ile ön lisans programlarından lisans programlarına yerleşme vb.), kayıtlı olunan temel bilimler doktora programına ve başvuru sahibinin YÖK 100/2000 bursiyeri olup olmadığına göre ayrı ayrı belirlenir. Grup Yürütme Kurulu’nun belirlediği taban puanları esas alınarak açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterlere göre en yüksek puandan sıralanarak oluşturulan bursiyer aday listeleri, TÜBİTAK Başkanlık onayıyla kesinleşir.

2.    2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı’nda adayların Enstitüleri tarafından kabul edilen tez önerileri dış danışman vasıtasıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur. Panel sonuçlarına göre bursa hak kazanacak adaylar belirlenir. Bilimsel değerlendirme kriterleri şunlardır:

  • Özgün Değer
  • Amaç ve Hedefler
  • Yöntem
  • Öncelikli Alanlara Katkı
  • Yaygın Etki

3.    2211-E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı, lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde lisans sonrası bütünleşik doktora öğrenimine başlayanlar veya yüksek lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup yüksek lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine başlayanları kapsamaktadır. Doğrudan yurt içi doktora bursiyeri olma koşulunu sağlayan adayların lisans veya yüksek lisans programından mezun oldukları tarihi takip eden dönemde doktora programına başlamaları ve aynı dönemde doğrudan bursiyerlik başvurusu yapmış olmaları gerekir.
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bideb-yurt-ici-doktora-egitim-burs-programlari-2021-yili-1-donem-basvuru-sonuclari-aciklandi