TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları 2021 yılı 1. dönem başvuru sonuçları açıklanmıştır. Başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu, BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) kullanıcı girişi yaparak “Başvurularım” alanından görüntüleyebilirler.

BİDEB 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Programları 2021 yılı 1. dönemine toplam 2.255 başvuru yapılmış, 437 kişi destek almaya hak kazanmıştır. Bursa hak kazanamayan tüm öğrencilerin e-mail adreslerine, başvuru listeleri, değerlendirme taban puanları ve gerekçeler bildirilmiştir. 

BİDEB Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 yılı 2. dönem başvuruları, 25 Ekim – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Programları:

  • 2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
  • 2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Programı
  • 2210-C Öncelikli Alanlar Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
  • 2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
  • 2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

Değerlendirme Sistemi Hakkında Açıklamalar:

1.    2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ve 2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Programı için değerlendirme puanının hesaplanmasında çağrı duyurularında ilan edilen ağırlıklar dikkate alınarak lisans not ortalaması, ALES puanı ve ÖSYM sıralaması kullanılır. Değerlendirme taban puanları; ALES puan türüne, üniversite yerleştirme sınavı ile bir lisans programına yerleşip yerleşmediğine, üniversite yerleştirme sınavı ile bir lisans programına yerleşme özel durumlarına (ek puanlı yerleşme, DGS ile ön lisans programlarından lisans programlarına yerleşme vb.), kayıtlı olunan temel bilimler yüksek lisans programına göre ve Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda, Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında veya Uluslararası Proje Yarışmalarında derece/madalya almış olma durumuna göre ayrı ayrı belirlenir. Grup Yürütme Kurulu’nun belirlediği taban puanları esas alınarak açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterlere göre en yüksek puandan sıralanarak oluşturulan bursiyer aday listeleri, TÜBİTAK Başkanlık onayıyla kesinleşir.

2.    2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı ve 2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı’nda adayların Enstitüleri tarafından kabul edilen tez önerileri dış danışman vasıtasıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur. Panel sonuçlarına göre bursa hak kazanacak adaylar belirlenir. Bilimsel değerlendirme kriterleri şunlardır:

  • Özgün Değer
  • Amaç ve Hedefler
  • Yöntem
  • Öncelikli Alanlara/Sanayiye Katkı
  • Yaygın Etki

3.    2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı, lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimine başlayanları kapsamaktadır. Doğrudan yurt içi yüksek lisans bursiyeri olma koşulunu sağlayan adayların lisans programından mezun oldukları tarihi takip eden dönemde yüksek lisans programına başlamaları ve aynı dönemde doğrudan bursiyerlik başvurusu yapmış olmaları gerekir.
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bideb-yurt-ici-yuksek-lisans-egitim-burs-programlari-2021-yili-1-donem-basvuru-sonuclari-aciklandi