Bilim ve teknolojide sürdürülebilir adımlar atabilmemiz için 7’den 77’ye herkesin bilim ve teknolojiyi sahiplenmesi büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede TÜBİTAK olarak desteklemekten memnuniyet duyduğumuz, toplumda bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada önemli bir yeri olan bilim toplum destek programlarına yapılan başvurular sonuçlandı.

Bilim doğada, bilim hayatın içinde. Bilimsel konu, kavram ve süreçleri hedef kitlenin gözlem ve uygulamalarla deneyimlemesine imkân veren 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında 100 proje destek almaya hak kazandı. Desteklenen projeler için tıklayınız.

Bilgiye ulaşımın ve teknolojik imkânların hızla arttığı günümüzde yenilikçi yaklaşımların kullanıldığı, teknolojiden ilham alan yenilikçi eğitim uygulamaları daha da önem kazanıyor. Öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlayan 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında 42 proje destek almaya hak kazandı. Desteklenen projeler için tıklayınız.

Umarız en yakın zamanda dünyada ve ülkemizde salgının etkilerinden kurtulmuş olarak bilim şenlikleri için meydanları tekrar doldururuz. Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler, vb. etkinlikler ile tüm toplumu bilimle buluşturan 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 53 proje destek almaya hak kazandı. Desteklenen projeler için tıklayınız.

Bilimi topluma ulaştırma heyecanını TÜBİTAK’la birlikte taşıyan tüm başvuru sahiplerimize teşekkür ediyoruz. Desteklenen projelerin etkinlik programları ve tarihleri, ilgili programlarımızın sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bilim-ve-toplum-destek-programlari-cagrilari-sonuclandi