Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerindeki kurum-kuruluşların “Biyoekonomi ve Bulaşıcı Hastalıklar” alanlarındaki araştırma projelerine yönelik  SEA-EU JFS programının 2018 çağrısı açıldı. Söz konusu çağrı kapsamında çok ortaklı üç yıllık araştırma projeleri desteklenecek. Çağrıya uluslararası ve ulusal başvuru yapılması gerekiyor.

 

Uluslararası Başvuru Süreci

 

SEA-EU JFS, 2018 yılı ortak çağrısına Türkiye, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Endonezya, Kamboçya, Laos, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Filipinler ve Vietnam’dan araştırma fon kuruluşları katılıyor. Proje konsorsiyumu, “2+1” kuralı gereğince, ikisi Güneydoğu Asya, biri Avrupa ülkelerinden yahut tam tersi olmak üzere en az 3 proje ortağından oluşmak durumunda.

 

18 Eylül 2018, saat 12.00’de kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs2018 adresinde yer alan elektronik başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecek.

 

Çağrı ile ilgili detaylara ve çağrı metnine https://www.sea-eu-jfs.eu/ adresinden ulaşılabilmekte.

 

TÜBİTAK – Ulusal Başvuru Süreci

 

ARDEB 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

 

Konsorsiyuma Türkiye’den dâhil olan Üniversite/Araştırma Merkezleri TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecek. SEA-EU JFS 2018 yılı ortak çağrısına yapılan uluslararası başvuruya ek olarak Türkiye’den katılım sağlayacak Üniversite/Araştırma merkezlerinin TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusunu çevrimiçi olarak http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden 25 Eylül 2018 tarihine kadar gerçekleştirmesi; imzalı başvuru formu çıktılarını 3 Ekim 2018 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne (UİDB, İÇİM) teslim etmiş olması gerekiyor. TÜBİTAK’a sunulacak başvuru formunda, projelerde yürütücü ya da ortak olarak yer alan Türk ekiplerin yapacağı çalışmaların detaylı olarak verilmesi beklenmekte. Program hakkında detaylı bilgi için            http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr sayfasını ziyaret ediniz.

 

Basılı kopya gönderimi için;

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Tunus Caddesi No:80

06100 Kavaklıdere/ANKARA

 

ARDEB süreçleri ile ilgili iletişim için:

Şule Nur SARPER

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Telefon: 0312 298 1759

 

TEYDEB 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı

 

  • Konsorsiyuma Türkiye’den dâhil olan KOBİ ve Sanayi Kuruluşları TÜBİTAK tarafından 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecek. SEA-EU JFS 2018 yılı ortak çağrısına yapılan uluslararası başvuruya ek olarak Türkiye’den katılım sağlayacak KOBİ ve sanayi kuruluşlarının, Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS), https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak ön kayıt başvurusu gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ön kayıt başvurusu yapılabilmesi için öncelikle PRODİS’e kayıt olunması talep edilmekte. Bu aşama sonrasında PRODİS’e giriş yapılarak proje ön bilgileri, proje yürütücüsü bilgileri, kuruluş yetkilisi bilgileri ve taahhütnameyi içeren sistemin oluşturacağı “Proje Ön Kayıt Formu”, ön kayıt formunda belirtilen kuruluşa ait istenen ek belgeler ve projede görev alan tüm personele ait özgeçmişlerin basılı/imzalı olarak en geç 25 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na (TEYDEB) ulaştırılması gerekiyor. Bu tarihten sonra çevrimiçi yapılan ön kayıt başvuruları ve ulaştırılan basılı/imzalı belgeler değerlendirmeye alınmayacak. 25 Eylül 2018 tarihine kadar yalnızca ön kayıt başvurusu yapılması gerekmekte olup, TÜBİTAK 1509 programına proje başvurusu yapılmayacak. Yalnızca uluslararası başvuru değerlendirme sonucu olumlu olan projeler için TÜBİTAK 1509 programına proje başvurusu alınacak. Uluslararası değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra ilgili firmalara TEYDEB tarafından bilgilendirme yapılacak. Program hakkında detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Basılı kopya gönderimi için;

  •  

Tunus Caddesi No:80

06100 Kavaklıdere/ANKARA

 

TEYDEB süreçleri ile ilgili iletişim için:

Dr. Ayça AKSOY

TÜBİTAK – TEYDEB

Telefon: 0 312 298 9488

 

Çağrı ve başvuru süreçleriyle ilgili tüm sorularınızı TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’nden Şule Nur SARPER’e aşağıdaki irtibat bilgilerinden iletebilirsiniz.

E-posta: sea-eu-net2@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 298 1759