Bursatto olarak Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında çalışmalar yürüttüğümüz Kastamonu
Entegre Ar-Ge Merkezi çalışanlarına yönelik TÜBİTAK TEYDEB 1505 ve TÜBİTAK ARDEB 1005 programları başvuru kriterleri ve başvuru süreçleri ile ilgili eğitim verildi. Eğitime Ar-Ge merkezi yönetici ve uzmanları ilgi gösterdi. Eğitim soru ve cevapların ardından sona erdi.