TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından, Gaziantep’in zemin, deprem tehlike ve risk haritası çıkarılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan Deprem Master Planı Hazırlık Projesi kapsamında yer bilimsel araştırma faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Gaziantep Deprem Master Planı Protokol imza töreni, 24 Eylül 2020 tarihinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Şahin arasında Gaziantep Şahinbey Kültür ve Sanat Kongre Salonu’nda gerçekleştirildi.

Elazığ depremi projeyi tetikledi

Olası deprem durumları için imzalanan Gaziantep Deprem Master Planı Projesi, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ iline bağlı Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun büyük ve yıkıcı deprem üretme potansiyelini ortaya koyması ve bu fay zonunun etki alanı içerisinde yer alan Gaziantep gibi şehirler için sismik tehlike ve deprem risk analizinin önemini ön plana çıkarması üzerine hayata geçirildi.

Sismik risk değerlendirmesi yapılacak

Projede, Gaziantep ilini ve çevresini etkileyebilecek depremlere hazırlık kapsamında il ölçeğinde ölçüme dayalı zemin sınıflaması, depremlerin yaratacağı ivmelerin dağılımına bağlı sismik tehlike ve ilimizin yapılaşma stoğu üzerinden hasar tahmini çalışmalarına dayalı sismik risk değerlendirmesi yapılacak.

Olası zararların ve hasarların azaltılması amaçlanıyor

Deprem zararlarının/oluşabilecek hasarların azaltılması amacı ile hazırlanan Deprem Master Planı için gerekli temel altlıklar, ölçüme dayalı olarak en kısa zamanda bir araya getirilecek ve senaryo depremler üzerinden deprem risk haritaları tamamlanacak.

Projenin çıktıları çok amaçlı kullanılacak

Proje sonucu üretilen bilgiler ayrıca il imar ve il çevre düzeni planlamada, kentsel dönüşüm amaçlı riskli alan ve rezerv alan belirleme çalışmalarında, afet acil müdahale çalışmalarında ve AFAD tarafından oluşturulan afet zararlarının azaltılması eylem planlarında da kullanılabilecek.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-gaziantepin-zemin-deprem-tehlike-ve-risk-haritasini-cikaracak