Ulusal ve uluslararası girişimcilerin, ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme kapasitesine fayda sağlaması amacıyla 2020 yılı içerisinde başvuruları gerçekleştirilen ‘Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kurulması ile ilgili 31322 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 2 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi içerisinde yaklaşık üç dönümlük alanda hizmet verecek olan “Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Bursa ve çevresindeki üniversitelerin araştırma kabiliyetini, nitelikli iş gücünü ve bölge sanayisinin tecrübesini entegre etme misyonu ile faaliyet gösterecek.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programında 23 proje ile Türkiye birinciliği elde eden, YÖK kriterlerine göre %18,43 bütçe oranı ile Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan ikinci üniversite olan Bursa Teknik Üniversitesi, kuracağı Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, ofis hizmetleriyle birlikte, eğitim ve toplantı salonları, laboratuvar ve ortak yaşam alanları ile Ar-Ge odaklı firma ve girişimcilere hizmet verecek. Ar-Ge çalışmalarının katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi bilinciyle kurulan Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, oluşturduğu ve her geçen gün olgunlaştırdığı sürdürülebilir yenilikçilik anlayışı ile bir ivmelendirme merkezi olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda bölgesinin Ar-Ge ve inovasyon düzeyini yükselterek Bursa ekosistemine katkı sunacak ve ekonomiye güç katacaktır.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuran en genç üniversitelerden bir olduklarını vurgulayarak; “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Bursa Valiliği, BEBKA ve tüm diğer ilgili kurumlara teşekkür ediyorum. Üniversitemiz; kapsamlı laboratuvar imkânları,  geniş teknolojik altyapısı, Ar-Ge ve inovasyon odaklı bilimsel çalışmaları, akademisyenlerimizin yurt içi ve yurt dışı araştırma kapasiteleri, yenilikçi eğitim müfredatı, teknolojik iş geliştirme potansiyeli ve güçlü Üniversite-Sanayi-Kamu-STK işbirliği ile ön plana çıkmaya başlamıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgemiz ile Bursa, Bilecik ve Eskişehir’i içeren TR41 Bölgesi’nde başta yenilikçi malzemeler, otomotiv, imalat, makine ve tekstil olmak üzere savunma, robot ve akıllı sistemler, yenilenebilir enerji sistemleri, kritik teknolojiler, kimya, biyoteknoloji ve sosyal inovasyon alanlarındaki araştırmacılara hizmet vereceğiz. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nda 23 proje ile birinci olan Bursa Teknik Üniversitesi, hâlihazırda bu alanlarda üniversite-sanayi işbirliğini sağlam ve sürdürülebilir temeller üzerinde kurmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir. Sanayicimizin çözüm bekleyen sorunlarına bilimsel çözümlerin üretilmesi, böylece üretim kalitesinin ve kapasitesinin artırılması, ileri teknoloji ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik çalışmaları ile Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin de bir üssü olmayı hedeflemektedir.” şeklinde konuştu.