EUREKA CELTIC-NEXT veya EUROGIA2020 kümelerinin ortak olarak açtıkları ve 30 Mart 2020 tarihinde kapanacak olan çağrısına proje fikri sunmak üzere ortaklık arayışında olan kuruluşlar için tartışma platformu sunacak etkinlik Madrid’te düzenlenecektir. Etkinlik süresince, çok sayıda sanayi paydaşı bir araya gelecek, yeni ürün, süreç veya hizmet geliştirilmesine imkan sağlayacak, araştırma ve inovasyon içeren işbirliği proje fikirleri paylaşılacaktır. Bununla birlikte, akademiden ya da sanayi sektöründen küçük ve/veya büyük ölçekli kuruluşlar, ulusal fonlayıcı kuruluşlar ve çeşitli kamu kurumlarından temsilciler tarafından katılım sağlanacaktır.

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek ikili görüşmelere, çalıştaylara ya da teknolojik başarı hikayelerinin paylaşılacağı sunumlara katılmak isteyenlerin öncelikle etkinliğin web sayfasına kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

TÜBİTAK SEYAHAT DESTEĞİNİN KAPSAMI

Etkinliğe katılmak isteyen, Ar-Ge ve inovasyon projesi fikri olan firmalara, sınırlı bir kontenjan dahilinde, Kurumumuzca seyahat desteği (ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti – en fazla 750 Avro tutarında) verilebilecektir. Seyahat desteğine başvurmak isteyen firmaların 3-24 Şubat 2020 tarihleri arasında http://destekler.h2020.org.tr/ adresinden başvuru yapması gerekmektedir. Etkinlik için her firmadan yalnızca bir kişiye destek verilecektir. Başvuru sırasında seyahat raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Destek ödemeleri etkinlik sonrasında gerçekleştirilecektir.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki uygunluk ölçütleri önem taşıyacaktır:

  • Başvuru formundaki bilgilerin tam, doğru ve güncel olması, formda yer alan soruların detaylı ve açıklayıcı olarak cevaplanması,
  • Başvuru sahibinin EUREKA programı kapsamında uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri oluşturmaya uygun proje fikrinin olması,
  • Kurum veya kuruluşun çalışma ve araştırma alanlarının etkinlik içeriği ile uyumlu olması,
  • Başvuru sahibinin özgeçmişinin etkinlik ile uyumlu olması,
  • ARBİS özgeçmiş bilgilerinin tam olarak doldurulması (Uluslararası proje deneyimi ile ilgili olan kısmın doldurulması önem taşımaktadır.),
  • Başvuru sahibinin proje konsorsiyumu oluşturmak amacıyla etkinlikteki diğer katılımcılarla görüşmeler yapması ve/veya proje fikri hakkında sunum yapması.

İletişim:

eureka@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/celtic-eurogia-proje-teklifleri-gunu-icin-eureka-seyahat-destegi-verilecek