Ufuk2020 İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı 2019 Çağrısı 14 Kasım 2018 tarihi itibariyle proje başvurusuna açıldı.

Çevre Alanı 2019 Çağrısı’nda proje başvurusu yapılabilecek iki alt çağrı bulunuyor. Bu alt çağrılar aşağıda sıralanmakta:

 • Düşük Karbon, İklim Değişikliğine Dayanıklı Gelecek 2019 Çağrısı

Öncelikli Ana Konular:   

 • Karbonsuzlaştırma
 • İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliği etkileri ve iklim servisleri
 • İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri arasındaki ilişki
 • Kriyosfer

Bahsi geçen konular özelinde toplamda 5 konu başlığı (10 alt konu başlığı)  bulunmakta olup bu konu başlıklarının toplam bütçesi 116 Milyon Avro. 

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Yeşil Ekonomi 2019 Çağrısı

 Öncelikli Ana Konular:

 • Döngüsel Ekonomi: Ekonomik ve Çevresel Kazanımların Birleştirilmesi
 • Çevre, Ekonomi ve Toplum için Su Araştırmaları
 • Yenilikçi Şehirler
 • Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi
 • Ham maddelerin sürdürülebilir temini (enerji ve tarım dışı ham maddeler)
 • Doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi, afet risk azaltımı ve doğal sermaye muhasebesi
 • Sürdürülebilir büyüme için kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir yönetimi

Bahsi geçen konular özelinde toplamda 12 konu başlığı (19 alt konu başlığı)  içermekte olup bu konu başlıklarının toplam bütçesi 256.1 Milyon Avro. 

Konu başlıklarının detaylarına Katılımcı Portalı’ndan ve Çevre alanına ait Çalışma Programı’ndan ulaşabilirsiniz. Her iki çağrı kapsamında proje başvurusu yapmak için son tarih 19 Şubat 2019.

Notlar:

Yukarıda belirtilen iki alt çağrıya ek olarak, KOBİ Aracı ve İnovasyona Hızlı Erişim yatay alanlarında da Çevre alanı özelinde projeler sunabilirsiniz.

Ufuk2020 Türkiye Resmi Sayfası’na, Ulusal İrtibat Noktaları’nın iletişim bilgilerine ve TÜBİTAK Destek ve Ödül Programları’na buradan ulaşabilirsiniz.