Avrupa Birliği Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında bulunan İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler alanına ait 2018 çağrısı 7 Kasım 2017 tarihinde açıldı.

Çağrı kapsamında iklim değişikliği ile mücadele, döngüsel ekonomi, hammaddeler, yenilikçi ve sürdürülebilir şehirler, su, yer gözlem, doğa temelli çözümler, afet risk azaltımı ve kültürel miras gibi konular özelinde projelerin desteklenmesi beklenmektedir.

Çağrılarla ilgili bilgilere (açılış-kapanış tarihi, bütçe, ilgili dokümanlar) aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Çevre ve Hammaddeler alanına ait her iki çağrının bilgilerinin yer aldığı Çalışma Programı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

           Öncelikli konular:

 • Karbonsuzlaştırma
 • İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliği etkileri ve iklim servisleri
 • İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri arasındaki ilişki
 • Kriyosfer
 • İklim değişikliği konusundaki bilgi açıkları

           Öncelikli konular:

 • Döngüsel Ekonomi: Ekonomik ve Çevresel Kazanımların Birleştirilmesi
 • Çevre, Ekonomi ve Toplum için Su Araştırmaları
 • Yenilikçi Şehirler
 • Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi
 • Ham maddelerin sürdürülebilir temini (enerji ve tarım dışı ham maddeler)
 • Doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi, afet risk azaltımı ve doğal sermaye muhasebesi
 • Sürdürülebilir büyüme için kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir yönetimi

İyi çalışmalar dileklerimle,

Meltem ÜNLÜ TOKCAER

Çevre ve Hammaddeler Alanı Ulusal İrtibat Noktası