PROGRAMIN AMACI
CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

ÇAĞRI ÖZEL ŞARTLARI
CHIST-ERA 2017 çağrı başvuruları 29 Ekim 2017 tarihinde başlamış olup, başvurular iki aşamalı olarak gerçekleşecektir. 11 Ocak 2018 tarihinde (17h00 CET) kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Çağrı ile ilgili tüm dokümanlar, başvuru şekli ve yeri ile ilgili güncel  http://www.chistera.eu/call-2017-announcement adresinden ulaşabilirsiniz.

CHIST-ERA 2017 çağrısına sunulacak projelerde çağrıya ortak olan ülkelerden en az 3 araştırma grubu yer alabilecek, bu grupların en az 3 farklı katılımcı ülkeden olması beklenecektir.

ÇAĞRI KONULARI
Çağrı iki konuyu kapsamaktadır,
Konu 1: Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
Konu 2: Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Konu başlıklarının teknik detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

ULUSLARARASI ORTAK PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
CHIST-ERA projesinde yer alan, ulusal fon sağlayan ve bilim ve teknoloji alanlarında politika belirleyen kuruluşlardan, 2016 çağrısına katılacak ve ortak araştırma projelerine ulusal fon sağlayacak kuruluşlar Çağrı Duyurusu ile belirtilmiştir.

ORTAK ARAMA / OLMA
Çağrı sayfasında yer alan Ortak Arama Aracı (Partner Search Tool) vasıtasıyla ortak arama duyurusu oluşturabilir,  proje fikrinize uygun ortaklar arayabilir ve ortak arayan konsorsiyumlar ile niyet beyanınız vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz. Tüm niyet beyanları çağrı sayfasında yer alan bağlantı vasıtasıyla incelenebilmektedir.

ÇAĞRI TAKVİMİ 
Başvuru ve değerlendirme aşağıdaki takvim çerçevesinde gelişecektir:

29 Ekim 2017

Çağrı Açılışı

11 Ocak 2018

İlk Aşama Başvuruların Son Gönderilme Tarihi

18 Ocak 2018

İlk Aşama Başvuruların TÜBİTAK’a Son Gönderilme Tarihi

Mart 2018

İkinci aşama Davetleri

~ 15 Mayıs 2018

İkinci Aşama Başvuruların Son Gönderilme Tarihi

~ 22 Mayıs 2018

İkinci Aşama Başvuruların TÜBİTAK’a Son Gönderilme Tarihi (İngilizce Gönderilebilir.)

Ekim 2018

Desteklenmesi Önerilen Projelerin İlanı

Kasım 2018

Final fonlama kararının ulusal seviyede verilmesi. Bütçe pazarlıkları ve idari prosedürlerin tamamlanması

Aralık 2018

Projelerin Yürürlüğe Girmesi

 

TÜBİTAK BAŞVURUSU İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ:

CHIST-ERA 2017 çağrısına sunulan projelerin uluslararası değerlendirmesi sonucunda sadece başarılı bulunan projelerde yer alan araştırmacılar TÜBİTAK 1001 başvurusu gerçekleştireceklerdir. Bu çağrıya özel olarak, 360.000 TL olan 1001 başvuru sınırı 720.000 TL’ye çıkarılmıştır.

 

KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR (Türk Proje Ekibi)
Projelerde yer alabilen araştırmacılar ve görev alma limitleri hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

PROJE SÜRESİ
Proje süresi 24 yada 36 ay olarak belirlenebilir.

PROJE BÜTÇESİ

 • 2017 yılı için, 1001 Araştırma Programı projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi-PTİ ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir. Bu çağrıya özel olarak, 360.000 TL olan 1001 Programı destek üst sınırı 720.000 TL’ye çıkarılmıştır. Bu sebeple yıllık 240.000 TL talep edilebilmektedir.
 • Uluslararası başvuru yapılırken proje ekipleri PTİ ve Kurum Hissesi miktarlarını öngörerek bütçe formunun “Overhead” kısmına yazmalıdır. Bu öngörünün sağlıklı yapılabilmesi için ilgili Araştırma Destek Grubu ile irtibata geçilebilir.
 • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR

 • Oluşturulan konsorsiyumlar için 11 Ocak 2018 tarihine kadar uluslararası ortak çağrı sekretaryasına başvuru yapılacaktır.
 • Başvurular elektronik olarak gerçekleştirilecek olup http://www.chistera.eu/call-2017-announcement adresinden ulaşmak mümkündür.
 • Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan araştırmacının, ayrıca TÜBİTAK’a  11 Ocak 2018 tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (ardeb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden birinci aşama başvurusunu iletmesi gerekmektedir (ERANET (1.AŞAMA) aktif başvurlar sekmesi içerisinde yer almaktadır.), başvurunun ıslak imzalı halini ise 18 Ocak 2018 tarihine kadar TÜBİTAK ARDEB’e iletilmesi gerekmektedir.
 • Türk araştırma gruplarının uygunluk kriterlerinde bir aksaklık olması durumunda ilgili araştırma grubu, TÜBİTAK uygunluk kriterlerine göre başvurusunu revize edecek, aksi takdirde uygunluk kontrolü aşamasında elenecektir.
 • Uygunluk değerlendirmesinden sonra projeler uluslararası bağımsız hakemler tarafından bilimsel değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Bilimsel değerlendirmeden sonra bilimsel değerlendirme sonuçları ve ulusal fonlar göz önünde tutularak fonlanacak projelerin listesi hazırlanacaktır.
 • Konsorsiyum tarafından başarılı olarak kabul edilen ve desteklenmesine karar verilen projelerde yer alan Türk proje ekipleri TÜBİTAK tarafından desteklenir.
 • Başarılı projelerde yer alan Türk araştırmacılar, projelerinin destekleneceği bilgisini aldıklarında, TÜBİTAK CHIST-ERA Proje Önerisi Başvuru Formu’nu doldurarak Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) ileteceklerdir.
 • Sunulan projeler çağrı ve ulusal uygunluk kriterlerine göre incelenecek, eksikliklerin giderilmesi için proje sahiplerine vakit tanınacaktır.

SON AŞAMADA BAŞARILI PROJELERDE YER ALAN GRUPLARIN TÜBİTAK BAŞVURUSU AŞAMASINDA BASILI OLARAK GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER

Aşağıdaki belgelerin istenilen formatta hazırlanıp gerekli yerlerin imzalanarak Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’e iletilmesi gerekmektedir.

 • TÜBİTAK CHIST-ERA Proje Önerisi Başvuru Formu (Türkçe doldurulacak)
 • Başvuru Formu EK-1 Kaynaklar (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge) (Örnekler için tıklayınız)
 • Başvuru Formu EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken  belge) (Örnekler için tıklayınız)
 • Elektronik Başvuru Çıktısı (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan ve elektronik başvurunun tamamlanmasından sonra çıktısı alınarak, ilgili kişiler tarafından imzalandıktan sonra basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)(Kabul ve Taahhüt Beyanları sayfaları ile Hak Sahipliği Beyan Formu)
 • Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri için) (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)
 • Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu (Yurtdışı araştırmacı varsa) (Araştırmacıya ait özgeçmiş formu ve araştırmacı tarafından imzalanmış ”projeye katılım mektubu” ile birlikte elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge) (Katılım mektubunun ayrıca basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir)
 • Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi (Proje ekibinde yabancı uyruklu varsa) (Bu form KKTC’den sunulan proje önerileri  için geçerli değildir, ilgili protokol maddesi gereğince işlem yapılır)
 • Feragat Formu (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi) (İlgili kişiler tarafından imzalandıktan sonra basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)
 • Etik Kurul Onay Belgesi (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi) (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve ayrıca aslının, basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)
 • Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi) (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve ayrıca aslının, basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)
 • Destek Mektupları (Eğer gerekli ise) (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve ayrıca aslının, basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)
 • TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı (Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde | Ayrıntılı Bilgi)

Özel Kuruluşlardan Ek Olarak Talep Edilen Belgeler (Ayrıntılı Bilgi)

 

 • Uluslararası projenin İngilizce tam metni,
 • Uluslararası hakem kurulu değerlendirme raporu (raporları).

(*)  Materyal Transferi gerektiren durumlarda ilgili Kurumdan alınacak izin belgesinin eklenmesi zorunludur.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

 • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (*) TÜBİTAK – Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir),
 • Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının tam olması,
 • Proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman ve kuruluş yetkilisi imzalarının tam olması,
 • Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının imzasının olması,
 • Yürütücü, araştırmacı ve danışman özgeçmişlerinin http://arbis.tubitak.gov.tr aracılığıyla alınmış olması,
 • Kabul ve Taahhüt Beyanları sayfalarının tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş ve yetkiler tarafından imzalanmış olması,
 • Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların olması,
 • Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi.

(*) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet eden yabancı uyruklu danışmanların ARBİS’e kayıtlı olma zorunluluğu yoktur.

PROJE ÖNERİSİ HAZIRLANIRKEN OKUNMASINDA YARAR OLAN YARDIMCI BELGELER

DESTEKLENEN PROJELERİN İZLEME SÜRECİ

Destek verilen projelerin izlenmesi de TÜBİTAK 1001 Projelerinin izlenmesi esaslarına uygun olarak ilgili TÜBİTAK birimi yetkilileri tarafından yapılır. Ayrıca, İngilizce olarak hazırlanan toplu Konsorsiyum Gelişme Raporları, Konsorsiyuma sunulduktan sonra, kabul edilen son haliyle TÜBİTAK’a iletilir.

İLETİŞİM

Çağrı Geneli ve Uluslararası Başvuru ile ilgili konular:

Serkan ÜÇER

CHIST-ERA Proje Yürütücüsü

TUBITAK Ufuk 2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi

serkan.ucer@tubitak.gov.tr
 

Ulusal Mevzuat ve TÜBİTAK 1001 başvurusu ile ilgili konular:

Pelin ERCAN

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu

pelin.ercan@tubitak.gov.tr

 

Altuğ ÇİL

Bilimsel Programlar Uzmanı

Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu

altug.cil@tubitak.gov.tr