CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş ve TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

CHIST-ERA IV ERA-NET Çağrısı Hakkında Genel Bilgiler:

A. Çağrıya katılan ülkelerin listesine http://www.chistera.eu/call-2020-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.

B. Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:

– Özgün Etkileşimler için İleri Beyin-Bilgisayar Arayüzleri (BCI: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions)

Son yıllarda büyük gelişme gösteren beyin tabanlı teknolojiler ile insan bilgisayar etkileşimlerini geliştirecek yeni yetkinlikler elde edilmiştir. Bu yeniliklerin başında gelen beyin bilgisayar arayüzü kavramı; özellikle yetilerini kullanamayan (felçli hastalar gibi) insanların çevreleriyle etkileşim sağlayabilecekleri imkânlar sunmaktadır. Bu alanın gelecekte; bütüncül bir bakış açısıyla insan beyninin algılama ve analiz etme yetkinliklerini simüle edebileceği; davranışsal ve çevresel bilgiyi kullanarak görev odaklı işlemleri gerçekleştirebileceği öngörülmektedir. Bu çağrının konusu: beyin bilgisayar arayüzleri konseptlerinin insan-bilgisayar; insan-insan ya da insan-nesne arası özelinde incelenmesidir. Konu özelinde; sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konuları da kapsam içindedir. Konu kapsamında bu alanda temel araştırma (THS 1-4) seviyesinde projelerin desteklenmesi beklenmektedir.

– Sürdürülebilir Bilişim (S-ICT Towards Sustainable ICT: Computational Sustainability: a computational Approach to the Sustainability of the Environment)

Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) sistemlerinin oluşturduğu karbon ayak izi iklim değişikliğini etkileyen önemli unsurlardan birisi haline hızla gelmektedir. Şanslı olduğumuz konu; BİT sektörünün diğer sektörlere göre daha hızlı reorganize olmaya açık olmasıdır. “Sürdürülebilir Bilişim”, bilişim sistemlerinin her katmanının (donanım, yazılım, ağ, mobil bilişim vb.) entegre biçimde ele alınarak çevresel zararlı etkilerinin ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir.  Enerjiyi verimli kullanan haberleşme protokolleri geliştirmek; tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir malzemelerden bilişim donanımları üretmek gibi konular bu alan içindedir. Ayıca, insan davranışlarının da optimize edilerek ergonomik hale getirilmesi sürdürülebilir bilişim için elzemdir.  Konu kapsamında bu alanda temel araştırma (THS 1-4) seviyesinde projelerin desteklenmesi beklenmektedir.

2020 Yılı Çağrısı için projelerin Teknoloji Hazırlık Seviyesinin en fazla 4 olması gerekmektedir. Ayrıca, her bir proje konsorsiyumunun, 3 ülke kuralı gereği çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Başvurular tek aşamalıdır. Proje yürütücülerinin akademi/araştırma enstitüleri, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışmaları gerekmektedir.

C. CHIST-ERA IV web sayfasından (http://www.chistera.eu/) yapılacak başvurunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.): 1 Mart 2021 17:00 (Orta Avrupa Saati).

D. Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası Utku ÇETİN (utku.cetin@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir. Ayrıca araştırmacıların çağrı takvimi ve prosedürler gibi konularda yapılacak güncellemelerden haber almak için http://www.chistera.eu/chist-era-call-2020-newsletter adresine kayıt olmaları önerilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.