Yeni AB Ar-Ge ve İnovasyon Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa Programı Çevrimiçi Açılış Etkinliği 2 Şubat 2021 tarihinde saat 13.30 – 20.00 arasında düzenlenecektir. Ufuk Avrupa Programı Dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar Ge ve Yenilik programı olup, bilimsel araştırma, teknolojik geliştirme ve inovasyon faaliyetleri desteklenmektedir. AB içerisinde sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak, Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplumsal sorunlara cevap vermek ve sosyo ekonomik modelleri ve değerleri sürdürülebilir kılmak amacıyla, Ar-Ge ve inovasyona ayrılan bütçenin GSYİH içerisinde %3 seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir. AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini güçlendirmek temel özelliktir.  Ufuk Avrupa kapsamında Avrupa İnovasyon Konseyi, Misyonlar, Ortaklıklar, katılım olanaklarının artırılması, açık bilim politikası, mükemmeliyetin yayılımı noktasında yeni yaklaşımlar meydana getirilmiştir.

Ufuk Avrupa, güçlü mekanizma ve diğer AB programları ve araçlarıyla ileri düzeyde sinerjileri sayesinde, mevcut krizden herkes için adil, yeşil ve dirençli bir geleceğe giden yolu açacaktır. Söz konusu etkinlik dahilinde ana başlıklar aşağıda verilmektedir.

  • Yenilenen Avrupa Araştırma Alanında (ERA) tüm AB bölgelerinde yeşil ve dijital geçişleri teşvik etmek için ulusal kamu ve özel yatırımlarla birlikte “Ufuk Avrupa” ve “Yeni Nesil AB” Programlarını sinerji içinde harekete geçirmek.
  • Yenilenmiş, uyumlu ve kapsayıcı bir Avrupa Araştırma Alanı (ERA) aracılığıyla dirençli bir kurtarma hazırlamak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgiye ve etkinlik gündemine ulaşmak için tıklayınız.

Etkinliğe aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.