Birleşmiş Milletler Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonunca (CSTD) Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti işbirliği ile “Yetenekli Genç Bilim İnsanları Programı (Talented Young Scientists Programme – TYSP)” başlatılmıştır.   

TYSP, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarılmasına katkıda bulunmak, CSTD üyesi gelişmekte olan ülkeler arasında uluslararası değişim ve işbirliğini teşvik etmek, Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanında Güney-Güney işbirliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Program kapsamında 6-12 ay süreyle CSTD üyesi ülkelerden genç bilim insanlarının Çin Halk Cumhuriyeti’nde yerleşik araştırma merkezlerinde bilimsel çalışmalarını yürütmeleri amacıyla desteklenmesi hedeflenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerden 20 nitelikli bilim insanına Çin Halk Cumhuriyeti’nde üst düzey araştırma ekipleriyle tam zamanlı birlikte çalışma imkanı sağlayacak program kapsamında Türkiye’den de 1 (bir) araştırmacıya destek sağlanması öngörülmektedir. Destek almaya hak kazanan katılımcılara konaklama, sigorta ve diğer masraflarını karşılamaları için Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MOST) tarafından 6-12 ay süreyle aylık 12.500 Yuan (yaklaşık 1.815 ABD Doları) ücret verilecektir.  

Hali hazırda Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki çeşitli araştırma kurumlarının açtığı pozisyonlar TYSP ile ilgili portalda yayınlanmıştır.
İlgili araştırmacılar web sayfasında yayınlanmış pozisyonların arasından seçim yapabileceği gibi kendileri de çalışmak istedikleri ekipleri belirleyebilirler. Belirledikleri ekibin programın sahibi olan Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MOST) tarafından onaylanması gerekmektedir.
Yayınlanmış açık pozisyonlara https://tysp.cstec.org.cn/en/jobs.aspx linkinden ulaşılabilmektedir.
Araştırmacılardan beklenen temel özellikler:
•    CSTD üyesi gelişmekte olan bir ülkenin vatandaşı olmak,
•    Maksimum 45 yaşında olmak,
•    Minimum 5 yıllık bilimsel araştırma çalışma deneyimi,
•    Doktora derecesi,
•    İngilizce veya Mandarin Çince biliyor olmak,
•    Sağlık durmunun iyi olması,
•    Çin’de tam zamanlı çalışmaya uygun olmak,
•    Ülkesinde tam zamanlı bir iş sahibi olmak,
•    Çin’de yasalar, yönetmelikler ve diğer ilgili kurallara uymak.
•    Çalışma Alanları: Kimya (Chemical Science), Ticaret (Commerce), Yer Bilimleri (Earth Science), Eğitim Bilimleri (Education Science), Mühendislik ve Malzeme Bilimi (Engineering and Materials Science), Hukuk (Law), Yaşam Bilimleri (Life Science), Yönetim Bilimi (Management Science), Matematik (Mathematical Science), Tıbbi Bilimler (Medical Science), Sosyal Bilimler (Social Science)

İlgili programa başvurmak isteyen adayların Başvuru Formu’nu 22 Şubat 2019 tarihine kadar eksiksiz doldurarak uidb@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/cin-halk-cumhuriyeti-hukumeti-isbirligi-ile-yetenekli-genc-bilim-insanlari-programi-6-12-ay-sureyle