Ufuk2020 Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım alanı altında yer alan Clean Sky 2 Ortak Teknoloji Girişimi 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında görev alacak Bilimsel Komitesi’ni oluşturmak için çağrı açmıştır. Komitenin akademi, sanayi, düzenleyici kuruluşlardan özellikle araştırmacı ve mühendisler olmak kaydıyla 12 üyeden oluşturulması planlanmaktadır. Komitenin öncelikli amacı Clean Sky 1 çıktılarının değerlendirilmesi ve Clean Sky 2’nin çevresel, bilimsel, toplumsal ve iktisadi açılardan uygulanmasının takip edilmesidir.

Komitenin kimi görevleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Clean Sky 2’nin CS2 Ortak Girişimi Kalkınma Planı ve Çalışma Planları ile uyumluluğunun kıyaslanması
 • Programın amaçları ile şu anki durumunun kıyaslanması
 • Programdaki başarıların hangi düzeye ulaştığının takibi
 • Yenilikçi içeriğin yaratılması
 • Büyük değişikliklere tavsiyeler
 • İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun teknik ve bilimsel konulardaki taleplerine görüş sağlamak
 • Proje başlangıçlarında ve yıllık eylemlerin değerlendirilmesinde uzman olarak görüş vermek

Yıllık iş yükünün 25-30 gün olacağı öngörülmektedir.

Gereksinimler:

 • Herhangi bir milliyete sahip olabilir
 • Lisanüstü derece sahibi olması bir avantaj olacaktır
 • 15 yıl kadar araştırma, teknoloji ve mühendislik tecrübesi
 • Havacılık ve hava taşıma sistemlerinde yüksek tecrübe
 • Daha önceden havacılık ve havacılığın sosyo-ekonomik etkileri ve benzer danışma kurullarında görev almış olmak
 • Clean Sky paydaşlarından bağımsız olmak
 • İngilizce’ye yazım ve konuşmada hakimiyet

Avrupa Birliği ve Ortak Araştırma Merkezi çalışanları, yerel, yerel, ulusal ve hükümet yetkilileri, Clean Sky Liderleri ve Asıl Üyeleri’nin çalışanları başvuramazlar.

Başvuru için gereken evraklar:

Özgeçmiş, üniversite diploması, diğer sertifikalar, herhangi bir çıkar çalışması olmadığı beyanı ve teknik uzmanlıkları içeren motivasyon mektubu

Başvuru şekli ve son tarihi:

Bahsi geçen evraklar monica.sala@cleanky.eu adresine 30 Kasım 2017 tarihine kadar gönderilmelidir.

İcra Kurulu Başkanı, Birim Yöneticileri ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı bir panel ile seçim süreci yürütülecektir. Ülke Temsilcileri Grubu tarafından önerilen adaylar da ayrıca değerlendirilecektir.

Sonuçların Aralık 2017 ortalarına doğru açıklanması beklenmektedir.