Ufuk2020 Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım alanı altında konumlanan ve havacılık araştırmalarının fonlandığı Clean Sky 2 programının Bilimsel Komitesi seçimi için talep toplanacaktır. Akademi, sanayi, ve düzenleyici kuruluşlardan dünya çapında tanınmış 12 uzmandan oluşacak olan komite, toplu olarak bilim tabanlı tavsiye verilmesi noktasında kümülatif teknik bilgi birikimine sahip olacaktır.

Komitenin yılda iki kez toplanmas ı, senelik 25-30 iş günü yükü olması , yüksek düzeyde bilim insanlarından ve mühendislerden oluşturulması planlanmaktadır. 

Bilimsel Komite’nin amaçları arasında 

 • Clean Sky 2 programının kendi içinde uyumluluğunun ölçülmesi
 • Programların hedefleri karşısında durum değerlendirmesi
 • Hedeflerin hangi düzeyde gerçekleştirilmiş olduğu
 • Clean Sky 2 programının yenilikçi içeriği
 • Teknoloji, uygulama, ve takvimde büyük değişiklikler
 • Ortak Teknoloji Girişimi’nin sosyo-ekonomik etkileri
 • İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun tavsiye isteyeceği herhangi bilimsel ve teknik hususta tavsiye vermek

yer almaktadır.

Bilimsel Komite üyelerinin aşağıdaki özelliklere haiz olması beklenmektedir:

 • Herhangi bir ülkenin vatandaşı olabilir
 • Üniversite mezunu (tercihen lisansüstü eğitim)
 • Havacılık/uzay ya da hava taşımacılığı sistemleri sektörlerinde bilgi ve deneyim
 • Daha önce benzer danışma kuruluşu yapılarında görev almış olmak
 • Clean Sky 2 paydaşlarından tamamen bağımsız olmak
 • Yazılı ve sözlü olarak İngilizce’ye hakimiyet

Avrupa Birliği, Ortak Araştırma Merkezi, yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler ile hükümet çalışanları Bilimsel Komite üyeliği için uygun değildir.

Clean Sky 2 program Lideri ya da Asıl Ortağı konumunda bulunan kuruluşların çalışanları komite üyeliğine uygun değildir.

Başvuru sürecinde istenen belgeler:

 • Özgeçmiş
 • İlgili diploma / sertifikalar
 • Teknik uzmanlık alanlarına da vurgunun yapıldığı motivasyon mektubu (çıkar çatışması olmadığına dair ifade de yer almalıdır)

Başvuru şekli

 30 Kasım 2017 tarihine kadar monica.sala@cleansky.eu adresine e-posta yolu ile gerekli dokümanlar yollanmalıdır.

Başvuruların neticelendirilmesi

İcra Kurulu Başkanı, S2R Birim Sorumluları ve Yönetim Kurulu temsilcilerinin yer aldığı bir panel tarafından değerlendirme gerçekleştirilecektir. 

Yönwtim Kurulu, Ülke Temsilcileri Grubu tarafından önerilen adayları da dikkate alacaktır.

Sürecin Aralık 2017 ortalarında sonuçlanacağı öngörülmektedir.