Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile işbirliğine yönelik uluslararası platformlar olan IRASME ve CORNET tarafından her yıl düzenlenen proje pazarının bu yıl 24 Kasım-16 Aralık 2021 tarihleri arasında üç haftaya yayılan sanal bir etkinlik olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Platform ortağı ülkelerden akademi, sanayi, kamu kurumu ve şemsiye kuruluş temsilcilerinin katılması beklenen etkinlikte birebir görüşmelere, kuruluş tanıtımlarına, proje fikirleri sunmaya yönelik oturumlar gerçekleştirilecektir. 

Kayıt ve ayrıntılı bilgiler için: https://irasme-cornet-partnering-2021.b2match.io/

IRASME Nedir? 

IRASME ağı ile KOBİ’lerin rekabetçiliklerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Son başvuru tarihi 30 Mart 2022 olan IRASME ağının 29. çağrısı kapsamında Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. 

Çağrıya ülkemizden sunulacak proje önerilerinde sanayi-akademi işbirliği önerilmekle beraber, çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: https://ira-sme.net

CORNET Nedir? 

CORNET programı kapsamında KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Son başvuru tarihi 30 Mart 2022 olan CORNET ağının 33. çağrısı, ülkemiz kuruluşlarının Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsviçre, Japonya, Kanada, Peru, Polonya ve Tayvan kuruluşları ile işbirliği geliştirmesine olanak tanımaktadır. Çağrı kapsamında en az 2 çağrı ortağı ülkenin yer aldığı işbirliği projeleri desteklenebilecektir. 

Uluslararası başvurularda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekmektedir: AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürecek akademi ortağı, KOBİ şemsiye kuruluşu ve KOBİ’lerden oluşan bir kullanıcı grubu. Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin bir akademi ortağı tarafından gerçekleştirilmesi ve çıktılarının bir KOBİ kullanıcı grubunun faydasına olması ve proje çıktılarının şemsiye kuruluşlarca yaygınlaştırılması beklenmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için: https://www.cornet.online/

Detaylı bilgi ve sorularınız için zeynep.arziman@tubitak.gov.tr e-posta adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. 
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/cornet-ve-irasme-proje-pazari-etkinligi-24-kasim-16-aralik-2021-tarihleri-arasinda-cevrim-ici-olarak