COVID-19 küresel salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı ciddi derecede etkilemekte, uzun vadede kalıcı olma ihtimali yüksek değişimlere neden olmaktadır. Salgının yayılımının kontrol edilmesine yönelik alınan önlemler ile beraber hâlihazırda uluslararası tedarik zincirleri, arz-talep dengeleri, üreticitüketici davranışları, iş yapma yöntemleri, çalışma modelleri, eğitim-öğretim yöntemleri ve gündelik yaşam dramatik hızla değişmektedir.

Salgına yönelik, aşı ve ilaç geliştirme, tıbbı cihaz odaklı çalışmalar bütün hızıyla devam etmektedir. Bu teknolojik yaklaşımların yanı sıra sosyal ve beşeri bilimlerin, salgının tetiklemiş olduğu problemlerin ele alınması ve çözümünde ciddi katkıları olacağı değerlendirilmektedir. Küresel salgını daha iyi kontrol etmek ve etkilere karşı hazır olmak için acil sağlık durumlarının sosyal bağlamlarının da ortaya konulması gerekmektedir.

Bu bakış açısıyla, salgının mevcut ve gelecekteki etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden araştırılmasına, süreçlerin ve kaynakların daha etkin planlaması ve yönetilmesine yönelik TÜBİTAK tarafından “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel bir çağrıya çıkılmış ve bu çağrı kapsamında 97 adet proje desteklenmiştir.

Çağrı kapsamında desteklenen projelerde elde edilen bulguların, ulaşılan hedeflerin ve öngörülen katkıların paylaşılacağı etkinlik 22-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecektir.

Etkinlik programına ve detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/covid-19-ve-toplum-etkinligi-22-23-subat-tarihlerinde-gerceklesecek