10.01.2009 yürürlük tarihli ve AB Çerçeve Programları’na proje koordinatörü, proje ortağı ve Fikirler Özel Programı’na baş araştırmacı olarak proje teklifi sunmalarını özendirmek ya da Marie-Curie Burs ve Destek Programları kapsamında yurt dışından Türkiye’ye daha çok sayıda araştırmacının gelmesini sağlamak ve bu yolla, 2007-2013 yılları arasında yürürlükteki AB 7.Çerçeve Programı’ndan ülkemizin en yüksek düzeyde faydalanmasını temin etmek amacıyla yürürlükteki TÜBİTAK AB Çerçeve Programlarına Katılımı Özendirme Ödül Programı 25/02/2020 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’yla 31.03.2020 tarihine kadar başvuru kabul edecek olup bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu karar ve son başvuru tarihi sadece AB 7.Çerçeve Programı’nda fonlanan projeleri kapsıyor olup 2014 yılından bu yana yürürlükteki AB Ufuk2020 Programı kapsamında ödül almaya hak kazanan projelerin ödül başvurularını etkilememektedir.

Siz değerli paydaşlarımızın dikkatine sunarız.