Ufuk2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Alanı kapsamında faaliyet gösteren Ortak Girişimlerden biri olan ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership–Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa Liderliği) Sempozyumu 19-20 Haziran 2018 tarihlerinde ECSEL Ortak Girişimi tarafından Brüksel’de düzenlenecektir. ECSEL Sempozyumu kapsamında önceki çağrılarda başarılı bulunmuş hâlihazırda yürütülen başarılı projelerin çıktılarının tartışılacağı oturumlar ve işbirliği kurma toplantıları gerçekleştirilecektir.  Etkinlik, mevcut ve potansiyel proje koordinatörleri ve ortakları ile etkileşim için verimli bir platform sağlayacaktır.

Bu etkinlik, ECSEL tarafından finanse edilen projelerin ilerlemelerini ve sonuçlarını sunmak, bilimsel ve teknolojik başarıları yaymak ve programa katkılarını göstermek için eşsiz bir fırsat sağlamayı amaçlamaktadır.

İki gün sürecek olan sempozyumda, ilk gün dijital dönüşümün getirdiği değişimler özelinde oturumlar gerçekleştirilecek, ikinci gün ise alanın önemli oyuncularının katılım sağladığı konuşmalar ve panel tartışmaları ile devam edecektir. ECSEL çağrıları kapsamında önemli işbirliği fırsatları sunacak olan etkinlik aynı zamanda ECSEL JU tarafından finanse edilen projelerin gerçek hayat problemleri ve yeni iş modellerine katkısını da ortaya koyacaktır.

 

Notlar:

ECSEL JU Sempozyumu’na katılım ücretsiz olup kayıt olmak zorunludur. Sempozyum hakkında detaylı bilgi için:  https://events-ecsel.eu/symposium-2018

Sempozyum programı için: https://events-ecsel.eu/symposium-2018/pages/programme

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacak. TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri için: https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi