Ufuk2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Alanı kapsamında faaliyet gösteren Ortak Girişimlerden biri olan  ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership–Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa Liderliği)  Sempozyumu 13-14  Haziran 2017 tarihlerinde ECSEL Ortak Girişimi ve Malta AB Dönem Başkanlığı tarafından Malta’da düzenlenecek. ECSEL Sempozyumu kapsamında  önceki çağrılarda başarılı bulunmuş hâlihazırda yürütülen başarılı projelerin çıktılarının tartışılacağı oturumlar ve işbirliği kurma toplantıları gerçekleştirilecek.  Etkinlik, mevcut ve potansiyel proje koordinatörleri ve ortakları ile etkileşim için verimli bir platform sağlayacak.

“Digital Assembly” etkinliği ise 15–16 Haziran 2017 tarihlerinde Malta’da düzenlenecek. “Digital Assembly” platformu, Dijital Tek Pazar stratejisinin etkin uygulanması ve faaliyetlerinin değerlendirildiği bir platform. Anılan etkinlik kapsamında Avrupa Dijitalleşme Politikası’nın ve Dijital Tek Pazar Stratejisi’nin kilit konularının paydaşlarla tartışılacağı, Ufuk2020 Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Alanı çağrılarına yönelik konsorsiyumların oluşturulacağı eş zamanlı dört tematik çalışma oturumu gerçekleştirilecek. “Digital Assembly” etkinliği, BİT Alanı çağrılarına yönelik olarak potansiyel proje konsorsiyumları ve ortakları ile biraraya gelmek için en etkin platformlardan biri durumunda. Tematik oturumlar şu konular özelinde düzenleniyor:

  1. How to make the most of the digital transformation
  2. Cybersecurity for all: from critical infrastructures to IoT devices
  3. Digital Opportunities in Digital Disruption
  4. Data Economy

 

Notlar

ECSEL JU Sempozyumu’na katılım ücretsiz olup kayıt olmak zorunludur. Sempozyum hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız:  http://www.ecsel-ju.eu/web/events/ESC2017.php

Sempozyum programı için lütfen tıklayınız: http://www.ecsel-ju.eu/web/events/ESY2017programme.php

“Digital Assembly” etkinliğine katılım ücretsiz olup kayıt olmak zorunludur. Etkinlik hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-assembly-2017-valletta

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacak. TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri için tıklayınız.