Ufuk 2020 Programı’nda “Factories of the Future” Kamu – Özel Sektör Ortaklığı olarak faaliyet gösteren yapının, Ufuk Avrupa Programı’nda “Made In Europe” ortaklığı olarak çalışmalarına devam etmesi planlanmaktadır. İlk taslak programı Mayıs 2019’da oluşturulan “Made In Europe” ortaklığı konusundaki çalışmalar Avrupa Komisyonu, Üye Devletler ve EFFRA gibi ilgili kuruluşlar arasında yürütülmektedir. Ortaklığın hedefini ve içeriğini daha iyi tanımlamak için EFFRA tarafından Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde “Made In Europe” Kılavuz Belgesi hazırlanmıştır. EFFRA bu kapsamda iki ana başlık altında kamuoyundan görüş almaktadır.

  • Bağlı bulundukları kurum/kuruluşları adına katkı sağlayacak bireysel uzmanların görüşleri

           Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

  • Özellikle ‘Factories of the Future’ Kamu – Özel Sektör Ortaklığı’ndakiler olmak üzere, bitmiş ya da devam eden Avrupa Birliği projelerinden gelecek görüşler

           Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Başta İmalat sektörü olmak üzere bu kapsamda faaliyet gösteren paydaşların (kamu kurumları, özel sektör, büyük sanayi kuruluşları, akademi, araştırma merkezleri/enstitüleri)  15 Haziran 2020 tarihine kadar ilgili çalışmaya görüşlerini iletmeleri beklenmektedir.

Sorularınız için ncpnmp@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.