“SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe” başlığına sunulacak bir proje önerisinde sağlık alanındaki tedarik zincirinde yer alan altyapıların güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de yapılacak uygulama için sağlık alanında satış ağına sahip bir üretici firma ortağı aranmaktadır. Özellikle, COVID-19 salgını döneminde ihtiyaç duyulan ekipmanların üretimini yapan ve proje önerisinde yer almak isteyen firmaların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını doldurup ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

Dr. İlknur YILMAZ

Güvenli Toplumlar Alanı Ulusal İrtibat Noktası