Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Danışma Kurulu Ufuk Avrupa kapsamında EIC programlarının nasıl daha etkin hale getirileceğine dair öneri niteliğinde bir Yol Haritası Raporu yayınlamıştır.

Raporda EIC programlarından özellikle Accelerator için pek çok dikkat çeken nokta ve öneri paylaşılmıştır.

Avrupa İnovasyon Konseyi’nin Ufuk Avrupa ile 3 yıl içinde ulaşılması istenen hedefler şunlardır:

  • EIC portföy girişimlerinin% 90’ından fazlası ve KOBİ’lerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine hitap ettiği etki odaklı şirketlerden oluşan bir portföy oluşturmak;
  • Startup ve KOBİ’leri içeren EIC firma portföyünün 3-5 katın üzerinde bir girişim sermayesi toplamak;
  • EIC portföyünde yer alan girişimlerin en az %5’lik kımını karşılayan firmaların ölçeklenmesi ile şirket değerlemesinin en az 100 Milyon Avro’ya ulaşmasını sağlamak;
  • EIC portföyünde yer alacak firmaların yöneticilerinin en az %35’inn kadın olmasını sağlamak;
  • Radikal teknolojileri fikir aşamasından pazara taşıyan etkin bir programlar dizisi oluşturmak (EIC Yol Gösterici, Hızlandırıcı ve iki program arası geçiş faaliyetleri dahil).

Raporda EIC pilot programlarının başvuru aşamasından değerlendirme aşamasına ve tamamlayıcı ek faaliyet önerilerine kadar pek çok çarpıcı nokta yer almaktadır. Bu öneriler Ufuk Avrupa’da EIC Yol Gösterici ve Hızlandırıcı programlarının tasarlanması ve Avrupa’da daha etkin bir inovasyon ekosistemi oluşturulması açısından son derece önemlidir.

 

EIC Yol Haritası Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.