Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, “Dirençli, Sağlam ve Güvenli Toplumlar için Bilgi ve İletişim Teknolojileri-BİT (Information and Communications Technology for Resilient, Safe and Secure Society)”  başlıklı ortak işbirliği çağrısı açılmıştır. 17 Temmuz 2020 (Saat 12.00 Gün Ortası, Orta Avrupa Saati) tarihine kadar başvuru yapılabilecek olan çağrının, BİT ana başlığı ve aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde, küresel sorunlara işaret etmesi amaçlanmaktadır:

 

 • İlk afet müdahalesi ve kurtarma süreçleri dahil olmak üzere afet önleme ve hafifletme,
 • Nüfusun yaşlanması, kentleşme ve kırsal nüfusun azalması çerçevesinde yeni bir sosyal tasarım ve altyapı,
 • Kuantum sonrası dönemi de göz önünde bulundurarak, siber saldırıların önlenmesi ve bunlardan kurtarılması da dahil olmak üzere siber güvenlik,
 • Sahte haberlerin etkisi dahil olmak üzere dijital toplumda etik ve mahremiyet ilgili endişeler gibi sosyal konular,
 • Yapay zeka ve karar alma süreçlerinde ve daha geniş toplumdaki rolü,
 • Enerji, kaynak ve gıda güvenliği,
 • Donanımlara özgü esnek ve güvenli sistemler

 

 

Kimler Başvurabilir?

 

Çağrıya, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve özel kuruluşlar maksimum 3 yıllık araştırma ve yenilik projeleri önerileri ile başvurabilir. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun (çağrıya fon sağlayan yukarıdaki ülkelerden olmak şartıyla) en az 2 Avrupalı ve 1 Japon ortaktan oluşması gerekmektedir. Bu asgari şartı sağlamak kaydıyla, istenirse çağrıda yer almayan ülkelerden ortaklar da kendi fonlarını karşılama taahhüdü ile konsorsiyuma dâhil edilebilir.

 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci Nasıl Olacak?

 

EIG CONCERT Japan 2020 yılı çağrısı, tek aşamalı uluslararası başvuru/değerlendirme ile iki aşamalı ulusal başvuru süreci (ön başvuru ve detaylı başvuru) ile yürütülecektir.

 

Proje konsorsiyumu adına koordinatör ülkenin, ortak çağrı sekretaryasının web sayfası üzerinden (https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2020) tek bir uluslararası başvuru yapması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, konsorsiyumunun tüm ortaklarının ulusal fonlayıcı kuruluşlarına eş zamanlı ulusal başvuru yapmaları zorunludur. Türkiye’den başvurular TÜBİTAK’a yapılacaktır.

 

TÜBİTAK, ulusal başvuruları https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden elektronik imzalı* olarak iki aşamada (ön başvuru/detaylı başvuru) alacaktır. Başvuruya ilişkin tüm gerekli bilgi ve belgeler bu adreste yer almaktadır. Ulusal ön başvuruların 22 Temmuz 2020 tarihine (Saat 17.30, Türkiye Saati)  kadar tamamlanması gerekmektedir. Sadece uluslararası değerlendirme sonucu desteklenmesine karar verilen projelerin Türk ekipleri detaylı başvuru (ikinci aşama) yapacaktır.

 

Proje önerileri uluslararası değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uluslararası değerlendirme sonunda başarılı bulunan projeler kendi ulusal fonlama kuralları çerçevesinde fonlanacaktır. EIG CONCERT Japan Çağrı Sekretaryası tarafından koordine edilecek uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir. Desteklenecek projeler hakem değerlendirme sonuçları temel alınarak tüm fonlayıcıların temsil edildiği Çağrı Yürütme Kurulu toplantısında belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları çağrı sekretaryası tarafından uluslararası proje koordinatörlerine bildirilecektir. Uluslararası değerlendirme sonucu olumsuz olan projeler, ilgili çağrı kapsamında ulusal desteklerden faydalanamazlar.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında desteklenecektir.

EIG CONCERT Japan Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış

18 Mayıs 2020

Uluslararası Başvuru için Son Gün (Konsorsiyum adına https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2020 adresinden Koordinatör yapacaktır.)

17 Temmuz 2020 (12:00, Orta Avrupa Saat Dilimi)

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak ulusal ön başvuru son tarihi

 • 22 Temmuz 2020 (17:30 Türkiye saati)
 • (e-imza tamamlanması için son tarih: 27 Temmuz 2020 saat 17:30 Türkiye saati)

Uluslararası Değerlendirme

12 Ağustos- 16 Eylül 2020

Sonuçların Bildirilmesi (Çağrı Sekretaryası tarafından Proje Koordinatörüne iletilir)

Aralık 2020

Uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak detaylı ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından duyurulacaktır.

Uluslararası çağrı metnine http://concert-japan.eu/ linkinden ulaşılabilir.

Ulusal kurallar için lütfen tıklayınız.

 

EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı İletişim Bilgileri:

 

 • Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) İrtibat Noktası

Elif DOĞAN-ARSLAN

E-mail: concertjapan@tubitak.gov.tr

Tel.: +90 312 298 14 16

 

 • Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) İrtibat Noktası

Esra Burcu YAMAK

E-mail: burcu.yamak@tubitak.gov.tr

Tel.: +90 312 298 18 12

*ÖNEMLİ UYARI: NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları’na zamanında başvuru yapılması önem arz etmekte olup bu sürecin yürütülmesi tamamen proje yürütücülerinin sorumluluğundadır.

Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da yapılabilmektedir. Buna istisna olarak Başbakanlık Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne yapılacak olan NES başvuruları yalnızca kamu kurumları tarafından kurumsal olarak yapılabilmektedir.

E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Soru ve önerileriniz için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.