EIT Urban Mobility (Kentsel Hareketlilik)’in Bölgesel İnovasyon Planı (RIS), eğitim faaliyetleri için bir 2021 teklif çağrısı (CfP) yayınladı.

EIT Bölgesel Yenilik Programı (EIT Regional Innovation Scheme – RIS), EIT Topluluğunun sosyal yardım programıdır. 2014 yılında, EIT Topluluğu faaliyetlerinin iyi uygulamaları ve deneyimlerini paylaşmak ve EIT’nin Avrupa’daki faaliyetlerine katılımı artırmak için başlatılmıştır. Türkiye RIS ülkelerinden biridir.

EIT Kentsel Hareketlilik Ağı; eğitim ve öğretim fırsatları, öğretime ilişkin kapasite geliştirme ve kentsel hareketlilik ve yenilikçilik ve girişimcilik ile ilgili kurslar hakkında farkındalık yaratmaya odaklanan faaliyetler aramaktadır.

Çağrının amacı, önümüzdeki yıllarda tekrarlanabilecek ve genişletilebilecek olan RIS eğitim faaliyetlerine 2021 yılında pilotluk yapmaktır. Çağrı, RIS ülkelerindeki etkiye odaklanır, ancak EIT dışı RIS ülkelerindeki kuruluşlara da açıktır. Etkinlikler, Akademi bölümlerinden herhangi birine, Yüksek Lisans Okullarına, Doktora Eğitim Ağlarına ve/veya Yetkinlik Merkezine yönelik olabilir.

 

Bu teklif çağrısı her türden paydaşa açıktır. Çağrılara başvurmak için üyelik koşulu bulunmamaktadır. Bir kuruluş birden fazla proje başvurusunda bulunabilir.

 

Destekleyici dokümanlar:

RIS Eğitimi Teklif Çağrısı – 21.06.2021 tarihinde güncellenmiştir.

Ek I – Harcamaların uygunluğu

Ek 2 – Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar) Listesi

Ek 3 – İzleme ve raporlama prosedürleri

Ek 4 – Temyiz prosedürü

Ek 5 – Horizon Europe Model Hibe Sözleşmesi

 

Önemli Tarihler:

  • Çağrı açılışı: 18 Temmuz 2021
  • Tekliflerin sunulması için son tarih: 17 Ağustos 2021, 17:00 CET
  • Tekliflerin Değerlendirilmesi: 18-30 Ağustos 2021
  • Sonuçların Duyurulması: 31 Ağustos 2021

Bütçe

Teklif Çağrısı RIS Education için 2021 toplam bütçe tahsisinin 600.000 EUR’ya kadar olması beklenmektedir. Teklif başına kazanılabilecek maksimum EIT Urban Mobility finansmanı 200.000 EUR’dur (minimum 30.000 EUR) ve önerilen faaliyetler 2021 yılı içinde tamamlanmalıdır.

Kabul edilmesi planlanan ortalama 3-4 adet teklif için tahmini bütçenin ortalama olarak, yaklaşık 100.000 ila 150.000 EUR arasında olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı bilgi için link

Plaza sistemi üzerinden başvuru yapmak için link

Çağrı ile ilgili teknik sorularınız için academycall@eiturbanmobility.eu adresine ya da genel sorularınız için bizlere ncptransport@tubitak.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.